Heerlen


1e Kapel  St.Antoniuskapel Sittarderweg Heerlen

Het Hofke ligt midden in de voormalige mijnwerkersbuurt 'Musschemig' op circa 1,5 km ten noorden van het centrum van Heerlen.- De Antoniuskapel werd in 1938 gebouwd door mijnwerker en kerkmeester Jean Peeters. De kapel is opgetrokken uit baksteen, die aan de buitenzijde is bepleisterd. Twee grote deuren sluiten de kapel af. Het beeld van Antonius van Padua staat in een nis boven het altaar. Voor de kapel zijn banken opgesteld. De kapel ligt in een park, het

Hofke, dat vroeger deel uitmaakte van de kloostertuin van de franciscanen aan de Sittarderweg. Via een poort is het Hofke toegankelijk vanaf de openbare weg. Een pad voert langs dertien terracotta staties met scènes uit Antonius' leven. Het klooster van de franciscanen is in 1995 gesloopt; de kloosterkerk werd toen aan de eredienst onttrokken. Het Antoniushofke bleef evenwel bestaan. Het oorspronkelijke Antoniusbeeld was uit hout gesneden en ongepolychromeerd. Antonius staat in een contrapost houding met het Jezuskind aan zijn rechterzijde. Zijn gebruikelijke attribuut, de lelietak, ontbreekt. Het beeld stond in 1996 in de H. Geestkerk van Heerlen-Meezenbroek. Het werd vervaardigd door de Maastrichtse kunstenaar Charles Vos. Het nieuwe cultusbeeld in de kapel is een circa één meter hoog, gepolychromeerd, gipsen Antoniusbeeld. - In het altaar van de kapel is weliswaar een reliek van Antonius ingemetseld Het Antoniushofke was bekend in geheel katholiek Nederland, getuige vier pakken met gebedsintenties uit de jaren 1940-1943, die zich in het parochiearchief bevinden.- Op 16 maart 1952 werden vernielingen aangericht in het Hofke. De hoofden van de personages op de Antoniusstaties waren afgeslagen. De pers maakte melding van dit feit, hetgeen ertoe leidde dat de belangstelling voor het Antoniushofke weer enigszins toenam in het park staan 13 terracotta staties die scènes uit het leven van Antonius tonen. De staties zijn vervaardigd door Charles Vos. Een aantal staties is geschonken uit dankbaarheid jegens Antonius. In de kapel bevinden zich drie votiefplaquettes met dankbetuigingen.Het kapelletje werd gebouwd in 1938-39 door de paters Minderbroeders met hulp van vele vrijwilligers en op 2de Paasdag 16 April 1939 ingezegend door Mgr. Dr. G. Lemmens Bisschop van Roermond. Het Antonius beeld is van de hand van de kunstenaar Charles Vos. De kerk is intussen afgebroken en het patronaat gerenoveerd en tot theater verbouwd, de tuin zou gerestaureerd en voor het publiek open gesteld worden. De kapel is in afwachting hiervan dicht getimmerd. Aan de achter kant van het kapelletje was een prachtig kruisbeeld aangebracht, helaas is dat gestolen op 30-09-1998  Bron en Foto's: www.harriekuijpers.nl 


2e Kapel     Vredes of Gedachteniskapel Akerstraat bij 37a
Postcode: 6411 GW aan de ingang van het monumentale kerkhof aan de Akerstaat te Heerlen.

Bron en Foto's: www.harriekuijpers.nl

Achthoekige gedachteniskapel met dakruiter. Deze kapel is door de gemeente Heerlen gesticht ter gedachtenis van de oorlogsslachtoffers,voor alle gesneuvelden en als monument voor een blijvende vrede en op 24 December 1961 in gebruik genomen.In de kapel is een marmeren zuil met daarop een oud Mariabeeld dat afkomstig is uit de Pancratiuskerk.De gebrandschilderde ramen zijn vervaardigd door kunstenaar Eugène Laudy en verbeelden de geestelijke strijd op aarde, de voorspraak van de martelaren en Maria en de opgang naar Christus. Buiten is een stenen plaat geplaatst met daarop de tekst:

 "Wij hebben hier den strijd
ons opgelegd volstreden
Ter eerbiedigen en dankbare gedachtenis
aan de gevallenen uit onze stad
in de 2de wereldoorlog
De burgerij van Heerlen"


3e Kapel  Gedachteniskapel Kerkhof Akerstraat

Gebouwd in 1848 door Baron de Loë ter gedachtenis aan zijn in 1847 overleden 20 jarige echtgenote.

Door de Familie de Loë uit Bonn is in 1918 de grond met de daarop staande kapel geschonken aan de gemeente Heerlen. De kapel is gebouwd rond het grote -ca.3.5 mtr.- kerkhofkruis (1821) dat het midden van het toenmalige kerkhof aangaf, de baronesse is begraven onder een metalen plaat voorzien van de wapens van haar familie en van haar man. In de kapel zijn verder enkele oude stenen grafkruisen uit het Thermen-museum ondergebracht. Van het kruis is de corpus enige jaren geleden vernield en de houten grafborden afkomstig van kasteel Terworm zijn gestolen door junks, sinds die tijd is de kapel afgesloten en wordt alleen op verzoek geopend.


 4e Kapel  Mariakapel O.L.Vrouw Van Altijddurende Bijstand

HEERLEN-Welten. Op de hoek van Weltertuinstr/Mergelsweg

Deze Kapel werd ingewijd op Zondag 16 Mei 1954 door Pastoor F.Welters, en toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand De voet is ca 1 mtr. met daarop een beeld van ca 1.5 mtr, de totale hoogte van is ca 3 m. Op de voet is de tekst “H.Maria B.V.O.” aangebracht. Het beeld is gemaakt door Jos. Eymael uit Maastricht. Bron en Foto's: www.harriekuijpers.nl


5e Kapel    Rennemig - Heerlen   Mariakapel Heerlerheide klik hier
                 Op de Hoek Litscherboord-Ir.Blankevoortstraat


6e Kapel   In  Heerlen - Ter Esschen        Voor de Mariakapel Ter Esschen klik hier

                      Mariakapel O.L.Vrouw van de H.Rozenkrans  aan de Esschenweg Naast 14


7e Kapel   In Heerlen - Palemig        Voor de Barbarakapel  Palemig klik hier

                         Barbarakapel Slotweg 2


8e Kapel   In Heerlen - Gasthuisstraat 2A     Mgr.Savelberg klik hier

                      Mgr.Savelberg  Gedachteniskapel


9e Kapel   In Heerlen - Putgraaf 1E     Theresia of Carmelkapel klik hier

                      in het voormalige klooster van de zusters Carmelitessen.


10e Kapel  In Heerlen - Benzenrade  Heilig Hartkapel klik hier


11e Lourdesgrot  In Heerlen - Mariarade op Op het kerkhof (Heerlen noord)

                                                              Lourdesgrot klik hier


 

  12e Kapel Op de hoek van: Bautscherweg-Vullingsweg

Bron en Foto's: www.harriekuijpers.nl

Bautscherweg-Vullingsweg De kapel werd gesticht door de bewoners van de Heerlerbaan en werd op 7 September 1952 ingewijd door Deken Bemelmans.De wandschilderingen zijn van de kunstenaar Gene Eggen en het kruisbeeld dat op 30-3-1961 aan de buitenkant geplaatst werd is van de beeldhouwer Sjef Drummen.

 Op de kapel is een bord aangebracht met de tekst:

 "Deze kapel toegewijd aan

Onze Lieve Vrouw van Fatima
is gesticht uit dankbaarheid
dat Heerlerbaan in de jaren
1940-1945 gespaard bleef
van oorlogsgeweld.
Bid voor vrede."