Palemig - Heerlen - Barbarakapel Slotweg 2

Retour: Home HEERLEN

Deze kapel ligt op een kruising Slotweg-Barbarastraat aan het einde van de wijk Palemig op de grens van Heerlen en Landgraaf Deze kapel werd toegewijd aan de H.Barbara, de schutspatrones van allen die door een plotselinge dood bedreigd worden,zoals kanonniers, mijnwerkers, elektriciens etc. In onze streek is deze heilige het meest bekend als patrones van de mijnwerkers, die haar feestdag vierden op 4 December. Sinds enige jaren is deze feestdag van de kerkelijke kalender afgevoerd, omdat de harde bewijzen voor haar martelaarschap ontbraken. De Barbara kapel werd gesticht in 1670 door de Heer van Schaesberg Johan Frederik. Sinds een correctie van de gemeentegrenzen in 1958 ligt de kapel op Heerlens grondgebied. Boven de deur staat een Chronogram met de tekst die vertaalt betekent: "H.Barbara sta ons bij in het uur van onze dood"De kapel is nog steeds ingericht en op het altaartje staan aan weerszijden van het kruisbeeld een beeld van Onze Lieve Vrouw en een beeld van de H.Barbara De kapel is gesticht door Johan Frederik heer van Schaesberg in 1670. Ze werd in de 18e en 19e eeuw vergroot en gewijzigd. In 1998 is de kapel volledig gerestaureerd In de voorgevel bevindt zich een chronogram, waaruit blijkt, dat de kapel aan de H. Barbara is gewijd; tevens kan men hieruit de stichtingsdatum 1670 aflezen. De kapel is in de 18e eeuw vergroot en in de 19e eeuw gewijzigd. Het oudste gedeelte bevindt zich aan de oostkant en heeft een plint van Kunradersteen. In de schuine zijden zien we een rond venstertje met een vierkante omlijsting van mergel. De zijgevels hebben beiden drie venstertjes in de vorm van een staande ovaal, die dateren uit de 19e eeuw. In de kapel vond in op 25 juli 1774 de kerkelijke inzegening plaats van het huwelijk van Frederik Joseph, baron de Böselager uit Voswinkel en Maria Augusta van der Heyden genaamd Belderbusch uit Villich, verblijvend op kasteel Terworm. De Barbarakapel raakte in de loop der tijd sterk in verval. Gelukkig is zij een paar jaar geleden weer prachtig gerestaureerd.  Bron en Foto's: www.harriekuijpers.nl