H.Barbara van NicomediŽ    Klik op een foto

     

Naamdag 4 december Attributen Kanon, Toren met drie ramen, martelaarspalm Beschermheilige voor O.a. wapensmeden, mijnwerkers Barbara (Ü 206?) is een christelijke heilige. Zij zou gewoond hebben in NicomediŽ in Klein-AziŽ. Haar heidense vader, Dioscurus, sloot haar op in een toren om haar te vrijwaren van de vele jongemannen die naar haar hand dongen. Ook liet hij een badhuis voor haar bouwen, zodat ze geen gebruik hoefde te maken van de openbare baden. Dit badhuis bevatte oorspronkelijk twee ramen, maar op verzoek van Barbara werden het er drie (zij had zich in het geheim tot het christendom bekeerd en wilde op deze manier de heilige Drievuldigheid eren). Toen haar vader haar bekering bemerkte, onthoofdde hij haar, maar werd daarop zelf door de bliksem dodelijk getroffen. Op grond hiervan geldt de H. Barbara als beschermster tegen brand en bliksem en tegen een plotselinge dood. Ook kan haar hulp ingeroepen worden als storm het land verwoest. De H. Barbara is ook de beschermheilige (ook wel: schutspatroon) van artilleristen, infanteristen, genisten, ingenieurs, mijnbouwers, brandweerlieden, architecten, boeren, dakdekkers, metselaars, bouwvakkers, klokkengieters, metaalgieters, smeden, steenhouwers, beiaardiers, koks, hoedenmakers, slagers, gevangenen, meisjes, stervenden, torens, vestingen en van inwoners van Vreeswijk. Op afbeeldingen zijn haar attributen onder andere een toren met drie ramen, een kanon[1] en een martelaarspalm. De datum van Barbara's dood is niet bekend. 206 en 235 worden genoemd. Sommige varianten van de Barbara-legende menen dat zij werd opgesloten in een kelder om haar te bewegen haar geloof op te geven. In sommige streken wordt dit verbeeld door het gebruik op 4 december forsythia-takken te knippen en in een vaas te plaatsen, die in de daarop volgende weken tot bloei komen. In  Zuid-Limburg was het feest van Sint-Barbara, als patrones van de mijnwerkers, een van de belangrijkste feestdagen van het jaar en lange tijd een vrije dag. Met de mijnsluitingen kwam daar definitief een einde aan. Vroeger vierden de Leuvense Burgerlijk ingenieurs de Barbaraweek, waarin onder andere de revue werd gehouden. Na de invoering van het semester examensysteem ging dit gebruik teloor. De server van VTK is echter nog altijd naar Barbara genoemd .De Amerikaanse stad Santa Barbara is genoemd naar de heilige Barbara Bron: Uit Wikipedia