Zundert 3 Mariakapellen en een Lourdesgrot

(nr 1)
Drie echtparen, hebben een Heilige Familie kapelletje gebouwd naast de Voorste Schaapsdijk 4 in buurtschap Stuivezand. Een reden om dit kapelletje te bouwen is dat er in de buurt nog geen Heilige Familie kapelletje staat, terwijl we in een tijd leven waarin vele families met zorgen kampen. Even bij een kapelletje een bloempje plaatsen of een kaarsje op te steken geeft vaak weer de hoop en kracht die je nodig hebt. Een andere reden is dat er in Stuivezand nog geen kapelletje stond. Uit de vele bijdragen in materiaal en materieel blijkt wel dat buurtgenoten dit initiatief zeker steunen. Echter de belangrijkste reden is dankbaarheid. Niet alleen omdat Stuivezand een mooie omgeving heeft, met het dal van Kleine Beek en Aa of Weerijs, maar wij willen vooral dankbaar zijn voor alles wat we van God hebben gekregen. Ook daarvoor mag je een bloempje of kaarsje plaatsen in dit kapelletje van de Heilige Familie.  Bron+foto's: Mariëtte van Zutven
 
(nr 2)
Dit Mariakapelletje eigenhandig door de monniken gemaakt (behoren tot de cisterciënzers ook bekend als trappisten). Achter de abdij is een sterrenbos. Alle lanen komen uit in het centrum aldaar is de Mariakapel in al zijn eenvoud en charme weggezet. Zeg maar in het spectrum van het heelal. Een goed en schitterend gekozen plaats. Een echte aanrader.
Foto's :  Karlie Vreugde

 

(nr 3 en4)

De Mariakapel ligt vlakbij de parkeerplaats voor de abdij nabij het poortgebouw. Zeer goed gekozen doordat het zonlicht precies valt in de beeltenis van Maria welke gevat is in glas en loodzetting. De Lourdesgrot, achter de abdij in de tuin. Zijn charme is de ongereptheid van het geheel. Er dient wel toestemming te worden gevraagd aan de broeder(s) om dit te mogen bezoeken. Wel de moeite waard. Bovenal is de abdij een bezienswaardigheid en zeer sober van stijl.

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Trappistenabdij Maria Toevlucht aan de Rucphenseweg, werd door de buurtbewoners van De Moeren bij wijze van cadeau een veldkapel aan de jubilaris aangeboden. Ze werd op 21 mei 1950 ingezegend en toegewijd aan Onze Lieve Vrouw onder dezelfde titel als de abdij. Fr. M. Bavo van Wayenberg, monnik van de abdij, had het ontwerp geleverd en J. Havermans uit Zundert was als aannemer opgetreden. De rondboogingang in de topgevel wordt aan weerszijden geflankeerd door twee gekoppelde betonstenen zuil-schachtjes. Binnen bevindt zich een door draadglas afgeschermd bebrandschilderd raam van Max Weiss uit Roermond. Het bedehuisje ligt enigszins verscholen tussen de struiken op het openbare terrein van de abdij, terzijde van de oprijlaan. Bron: Lang’s ‘s-Heren Wegen  Foto's: Karlie Vreugde

 

(nr 5)

Aan de Kerkhofstraat  Kapelletje van: St.Willibrordus.

St.Willibrordus was stichter van vele kerken. Zo ook de kerk van Klein Zundert. Arnoud de Babander schenkt de rechten over de kerk aan de abdij van Tongerlo in 1157. Maar waarschijnlijk ook voor die tijd, stond hier toen al een kerkje van leem of hout. In 1516 wordt er een nieuw kruiskoor gebouwd. Dirk Verrijk tekende in 1777 deze kerk, onder vermelding van, ,,De St.Willibrorduskerk aan de Raamberg,, In 1823 wordt de kerk op de Raamberg afgebroken. In 1971 en 1972 heeft de archeologische werkgroep uit Zundert en Rijsbergen de contouren van deze kerk opgezocht en gevonden. In samenwerking met de Fam.Jacobs en De Heemkundige kring ,,De Drie Heerlijkheden'' is aan de Kerkhofstraat dit Kapelletje geplaatst Het Kapelletje is gemaakt door Jac Jacobs. Na inzegening van deze Kapel door Eerwaarde heer Pastoor J.De Bont van Klein Zundert is zodoende een blijvend herkennings punt neergezet op de oudste en meest historische plaatst van Zundert. D.D. 10 Augustus 2007.  Foto's: Daan de Jong.

 

(nr 6)

Op de hoek van de Meirseweg en de Auvers-sur-Oisestraat, welke  herinnert aan het verblijf in Frankrijk van de schilderende dorpsgenoot Vincent van Gogh, vinden we een kleine muurpartij die het midden houdt tussen een kapelletje en een grotje. Het metselwerk bestaat uit natuurstenen blokken van verschillende vormen en afmetingen. Het rieten oversteek rust op ruw bewerkte schoren en is grotendeels aan het zicht onttrokken door klimop die het geheel overwoekert. Aan de linkerzijde wordt het muurtje geflankeerd door een bakstenen kolom onder een ezelsruggetje. Achter een ijzeren hekje bevindt zich in een nis tegen de eindmuur een onooglijk klein kunststoffen reliëfje dat Maria met het kind voorstelt en eerdere beeldjes vervangt die herhaaldelijk werden vernield en gestolen. Mevrouw van Ginneken-De Weert gaf voor de oorlog aan architect Frans Brockx opdracht dit kapelmuurtje te bouwen uit dankbaarheid aan Maria voor herstel van ziekte. Hoewel gebouwd op haar grond kwam het perceel door verkoop aan de coöperatieve Rabobank Zundert, die zo tevens eigenaar werd van het kapelgrotje.  Bron: Langs ’s Heren Wegen Foto's: Wim Blankers