Zegge N.Br.

Boek van gebedsintenties

 

Reeds in 1459 wordt een Mariakapel onder Roosendaal genoemd. Er bestaan duidelijke aanwijzingen dat hier de kapel van Zegge werd bedoeld. In de 17e eeuw stond de kapel bekend als een geliefde bedevaartplaats. In de 19e eeuw wordt deze bedevaarttraditie onderbouwd met een tot dan toe onbekende in de middeleeuwen gesitueerde schipperslegende. Zegge ontwikkelde zich sindsdien tot een van de meest vitale Mariabedevaartoorden in de West-Brabantse regio.

 

Bron :     Paul van Geest & Hans de Jong    Foto's : Joop Timmermans.

Processie door straten van Zegge gaat toch door Hilversum (Van onze redactie) 9 februari 2007 - De jaarlijkse processie door de straten van het West-Brabantse Zegge ter afsluiting van de Mariamaand mei gaat toch door. Dat bevestigt Hendrik Herman, vice-voorzitter van het bestuur van de parochie Heilige Maria Boodschap in Zegge tegenover katholieknederland.nl. Eerbied en respect Vorige maand maakte de organisatie bekend dat de processie was afgeschaft omdat verkeersdeelnemers en vooral jongeren weinig eerbied en respect betuigden voor de processie. Dat bericht was wat sterk aangezet, zegt Hendrik Herman tegenover katholieknederland.nl. “Van afschaffing is nooit sprake geweest. Wel zou de processie aanvankelijk niet meer door de straten van Zegge gaan, maar slechts door de kerk en de parochietuin.” Mariaprocessie in het West-Brabantse Zegge, 31 mei 2005. Voorop lopen de eerste-communicantjes (foto: Piet van den Oever)

Niets vervelends Het leek er in de berichtgeving op dat vervelende jongeren in vorige jaren de processie verstoorden. Maar daar was volgens Herman geen sprake van. “De jeugd doet niets vervelends. Maar ze gaan wel gewoon door met hun bezigheden als de processie voorbijtrekt.” Daarmee betoonden de jongeren volgens de organisatie te weinig eerbied voor het Allerheiligste, de geconsacreerde hostie die in de processie in een monstrans door Zegge werd gedragen. De RK-Kerk leert dat Christus in de heilige hostie werkelijk aanwezig is onder sacramentele tekenen. Herman: “Wij knielden vroeger als het Allerheiligste langskwam en namen onze hoed af. Maar de jongeren leren dat tegenwoordig niet meer op school.”

Bemoedigd Op het bericht over het verdwijnen van de processie kreeg het parochiebestuur zoveel teleurgestelde reacties dat deze week werd besloten om de processie toch door de straten te laten trekken. “We zijn er door alle reacties ontzettend in bemoedigd om het toch door te laten gaan. We moeten ons niet teveel storen aan de minder positieve dingen”, aldus Herman tegenover katholieknederland.nl.

foto's: Piet van den Oever

Mariabeeld
Bij de afsluiting van de Mariamaand op 31 mei zal het Mariabeeld traditiegetrouw door de straten van Zegge worden gedragen. Het parochiebestuur beslist volgende maand of ook het Allerheiligste in processie door de straten wordt gevoerd, of dat de heilige hostie alleen in de kerk en de parochietuin getoond wordt.
15e eeuw
De Mariakapel in Zegge bestond volgens geschriften al in 1459. Van bedevaarten naar de kapel was voor het eerst sprake in 1648. In de jaren zestig van de vorige eeuw nam de belangstelling sterk af, maar dat herstelde zich in de jaren tachtig. Zegge is momenteel een van de populairste bedevaartsoorden in West-Brabant met vooral bezoekers uit die regio en uit Vlaanderen.


De O.L. VROUW VAN ZEGGE KAPEL is in sobere Neo gotische stijl gebouwd in 1922 naar ontwerp van architect Jacques van Groenendael. De kapel heeft een bedevaartstraditie die teruggaat tot de vijftiende eeuw. De in 1922 gebouwde kapel sluit qua hoofdvorm aan bij de voorgaande kapel. De eenbeukige kapel met een schip van drie traveeën is voorzien van een westtoren op vierkante basis, een driezijdig gesloten transept en een vijfzijdige koorsluiting. De zadeldaken van schip en dwarsbeuk en de ingezwenkte achtzijdige torenspits zijn gedekt met leien in maasdekking. De gevels zijn opgetrokken uit machinale baksteen en voorzien van steunberen met afzaat, waartussen spitsboogramen met glas in lood. De toren met hoofdingang is gesitueerd aan de straatzijde. De toren is gebouwd als een in het muurwerk iets vooruitspringende bouwmassa en vormt als zodanig een spitsboogportiek voor de eiken paneeldeur met smeedijzeren beslag. Aan weerskanten hiervan een klein spitsboograam en op de hoeken van het schip steunberen. Onder de spits heeft de toren aan alle zijden een blinde spitsboog. Op de torenspits is een bewerkt smeedijzeren kruis geplaatst. Het noordelijke transept heeft alleen ramen, het zuidelijke heeft nog een tweede eiken toegangsdeur met siersmeedwerk, als bovenlicht een spitsboog met baksteen vorktracering. Het inwendige is opgetrokken in schoonmetselwerk met wit geschilderde vlakken waarop florale motieven. De vloer is betegeld in donkerrood met geblokt randpatroon. De bakstenen graatgewelven zijn eveneens versierd met blad en bloemmotieven. Tussen de lisenen die de bandribben ondersteunen bevindt zich een gepleisterde lambrisering. Deze was gedecoreerd met sjabloonschilderingen, maar is rond 1992 overgewit. De glas in loodramen zijn voorzien van figuratieve voorstellingen in stervormig medaillon. Deze bevatten scènes uit het leven van Jezus en Maria, zoals de geboorte van Maria en het lijden van Christus, de Wederopstanding, Maria Hemelvaart en haar kroning in de hemel. De aandacht is centraal gericht op een beeld van de Madonna met Kind in een glazen stolp. Het is een zeventiende eeuws beeld van Vlaamse herkomst. De zilveren ex voto's uit de vorige en deze eeuw, zijn recent merendeels overgebracht naar de tegenover de kapel gesitueerde kerk. Waardering. De kapel is van algemeen belang. Het gebouw heeft cultuur historisch belang als voorbeeld van een geestelijke ontwikkeling, met name de ontwikkeling van het katholicisme in de late negentiende eeuw en de heropleving van bestaande devoties. Het is tevens van architectuurhistorisch belang wegens de plaats in het oeuvre van de architect. Het complex heeft ensemblewaarde vanwege de situering, verbonden met de ontwikkeling van het kerkdorp en vanwege de wijze van inrichting. Het complex is van bijzondere betekenis voor het aanzien van het dorp en vanwege de hoogwaardige kwaliteit van de bebouwing in historisch ruimtelijke relatie tot de wegenstructuur. Het gebouw heeft een hoge mate van gaafheid.

 Voor meer informatieE-mail:  bestuur@mariaboodschap-zegge.nl