Westelbeers  (tussen Tilburg en Eindhoven)

 Deze Mariakapel. Gelegen aan de Kapeldijk, aan de weg van Diessen naar Hapert, aan de oude oversteekplaats over een riviertje "De Grote Beerze". U ziet het jaartal 1637 staan in de muur, maar daarvoor stond er al een veel oudere kapel van hout.

A

Topografie

- Voor 1637 houten kapelletje; in 1637 in steen gebouwd. Rond 1930 torentje met klokje bijgebouwd.Landelijk gelegen nabij 'Den Beerschen bak', een oude oversteekplaats over de Grote Beerze in de weg Diessen - Hapert, niet ver van de grenzen der gemeenten Diessen (nu Hilvarenbeek), Hapert (Casteren), Bladel (Netersel) en Hilvarenbeek (Esbeek).De kapel is altijd beschouwd als geliŽerd aan de Beerse processie naar Scherpenheuvel. Er zijn geen gegevens bekend over georganiseerde bedevaarten naar de kapel. Zij wordt vooral bezocht door inwoners van de Beerzen, Diessen, Casteren, Netersel met name in mei en oktober.Op 1 mei wordt de meimaand geopend met een viering onder leiding van de pastoor. In mei wordt op elke maandag- en donderdagavond om 8 uur gezamenlijk een rozenhoedje gebeden of een andere viering gehouden. Voor deze vieringen wordt het klokje geluid.

- De kapel is een eenvoudige, rechthoekige witgeschilderde ruimte van ca. 5 bij 3 meter met een roodpannen zadeldak en terzijde aangebouwd torentje van ca. 1 m2 met klokje. Aan de zijkanten gebrandschilderde boograampjes, het ene voorstellende een trekkende pelgrim, het andere Maria door pelgrims vereerd. Een oeil de boeuf boven de rondbogige ingang is later dichtgemetseld.

- Het kapelletje werd meermalen opgeknapt en rond 1930 is er op kosten van Sjef Liebrechts, hoofdbroedermeester van de Beerse processie naar Scherpenheuvel, het torentje met klokje bijgebouwd. Rond 1980 is een restauratie uitgevoerd.

 Cultusobject

- Tot de Tweede Wereldoorlog stond er een aangekleed houten beeldje. Bij de bevrijding lag het front enige tijd door Westelbeers. De kleren van het beeldje, bewaard in een belendende boerderij, zijn toen verbrand. Het houten beeldje bleek zo vermolmd, dat het niet goed te restaureren was. Er is toen in Scherpenheuvel een Mariabeeldje van gebakken klei (ca. 30 cm) aangeschaft, dat spoedig is gestolen, waarna in Scherpenheuvel weer eenzelfde beeldje werd aangeschaft.

 Verering

- In de achterwand van de kapel is in donkere stenen het bouwjaar - 1637 - ingemetseld. Toch moet er geruime tijd voordien al een - vermoedelijk houten - kapelletje gestaan hebben, want op 1 maart 1621 legden Willem Adriaans de Cort, 62 jaar, oudburgemeester van Westelbeers, en Jacob Peters van Huygevoort, 56 jaar, burgemeester en eerder Heiligegeestmeester van Westelbeers, voor de Bossche notaris Peter van Leeuwen een verklaring af, waarin sprake is van '... een capelleken of huysken aldaer, daerinne wort gehouden memorie van Onse Lieve Vrouwe ende Sint Job, d'welck teenemael in den gront was bedorven van de rebellen van syne