Welberg Mariakapel aan de Hoogstraat

Foto's: Wim Blankers

In de Meimaand van 1933 werd aan de Zandbaan, de tegenwoordige Hoogstraat in Welberg, een kleine Mariakapel ingezegend. Het bedehuisje is in een recent verleden regelmatig doelwit geweest van vernielingen. Sinds jaar en dag ontfermt een Welbergenaar zich plichtsgetrouw over het lot van het kapelletje dat eigendom is van de Sint-Corneliusparochie. Met name in de jaren zeventig waren de vernielingen zo ernstig dat het kerkbestuur moest kiezen voor afbraak of herstel. Het beeld was vernield, de glas-in-loodramen waren kapotgeslagen, de kandelaars gestolen en de kapel als geheel was kaal en vuil. Niettemin werd er gekozen voor renovatie. Een houten Mariabeeld verving het veel grotere en kleurige gipsen beeld van weleer. Het halfgeopende bakstenen kapelletje heeft een met koper gedekt zadeldakje. De open entree met de vorm van een keperboog biedt ons een blik in het interieur. “Wees gegroet” en “Vrede zij met u” geven gele plakletters op een lat te lezen. Momenteel wordt het kapelletje weer keurig onderhouden en worden geregeld verse bloemen neergezet bij het beeld van Maria met kind. In de meimaand krijgt het gebouwtje in dit opzicht extra aandacht. Bron:Karlie Vreugde


Kunt u iets meer over deze Mariakapel vertellen dat beslist hieronder zou moeten staan? Klik dan op Reactie/Opmerkingen, schrijf de tekst in het venster, dat verschijnt en klik op verzenden .Bij voorbaat dank. De webmaster : Joop Timmermans.