Wehl 2 Kapellen

1e Kapel : Aan de Koningin Wilhelminastraat

 

In de tuin van het voormalig broederklooster werd in 1939 aan de westzijde aan het broederspaedje (later genoemd Mariagengske ) een Mariakapelletje gerealiseerd. De Kapel was een geschenk van Broeder Overste ter gelegenheid van zijn gouden professiefeest. Wehl was de tweede plaats in de Liemers dat een Bidkapelletje kreeg. De inzegening vond plaats op 15 November 1939 door pastoor Holtslag. Halfweg de vijftiger jaren werd dit gangetje afgesloten en mede daardoor raakte de kapelletje onbereikbaar en in de vergetelheid. Daarom is dit Kapelletje verplaatst naar de Koningin Wilhelminastraat bij zorgcentrum Oldershove.  Bron oudheidkundige vereniging WEHL.


2e kapel aande Jhr. de Bellefroidweg op de begraafplaats

 Nieuwbouw Anno 2008 een nieuwe kapel, da's opmerkelijk.

Toegegeven, hij is niet zo groot als de kapel die er van 1891 tot 1967 stond. Dat heeft niets te maken met de kosten (geraamd op zo'n 20 mille), maar met de vier oude beuken die gespaard moesten worden. Maar eigenlijk was het idee om iets met het gebedshuisje te doen nog bescheidener. "Vorig jaar liepen we hier met de oudheidkundige vereniging rond en zeiden we: als er in 1967 geld was geweest om het gebouwtje te restaureren, hadden we nu een monument je ge had", zegt zelfstandig architect- Hemmy Holkenborg (70), die vier jaar geleden toetrad tot het kerkbestuur. "Het eerste idee was om de fundamenten van de oude veldkapel weer zichtbaar te maken. Toen ben ik op papier gaan metselen. Maar ja, alleen een stuk muur geeft meer het idee van een niet afgebouwd of zelfs afgebroken kasteel. Dus ben ik toen een kapel gaan ontwerpen. En wat ik niet dacht: iedereen was razend enthousiast," Niet alleen lukte het om een twintigtal vrijwilligers te werven, ook meldden zich sponsors en was erg goede medewerking van het gemeentebestuur. Binnen tien weken na het indienen van het plan lag er op 25 Maart een bouwvergunning. De vrijwilligers, veelal vutters, hebben zich volgens Holkenborg kranig geweerd. "Het waren net dak hazen, geweldig zoals ze het. op~ pakten." Ze waren gisteren dan ook allemaal bij de plechtigheid vertegenwoordigd. De eerste steenlegging eerder dit jaar viel ,overigens. in het water omdat pastoor Aarsen in het ziekenhuis lag. Daarom is gekozen voor een laatste steenlegging, "En nu is de kapelaan ziek", verzucht Holkenborg, "Ze zijn ook voor twaalf parochies in touw," De kapel, die ook rustpunt van bezinning moet worden, is aan de voorkant open, in tegenstelling tot hef origineel, Dat heeft een praktische achtergrond, zegt secretaris Ans Keurentjes-Dieker van de St. Martinusparochie. "Bij uitvaarten kan dan ook een grote groep mensen van de kaper gebruik maken als ze er omheen gaan staan." Met de laatste steenlegging zijn de plannen, waarvoor het hout helemaal uit de Wehlse bossen komt en de stenen ooit de eigen straten plaveiden, rond de kapel nog niet klaar. Nog dit jaar, toevallig ook het jaar van het religieus erfgoed, gaat een deskundige aan de slag met de restauratie van de Calvariegroep. Dat is een lindehouten kruisbeeld met Christus, Maria en Maria Magdalena, dat jarenlang een plek had aan de ingang van het bos aan bij het Hagelkruismonument., Om het voor verval te behoeden :; haalde pastoor Van der Sman het jaren geleden naar binnen. 1n de kapel krijgt het straks weer een ereplaats als John Gebbink uit Doetinchem de oude verflagen eraf gehaald heeft en het weer presentabel, heeft gemaakt. : De kapel is ooit gebouwd als ge schenk van de parochianen aan pastoor Ēleve, voor diens gouden priesterfeest. Ruim een eeuw later laat Wehl opnieuw een staaltje gemeenschapszin zien. ! .Voor Holkenborg, die in mei 1960 in Wehl kwam wonen ("ik heb de oude kapel nog gekend") is het z'n laatste werkstuk. "Ik voel me nu echt Wehlenaar." Bron: De Gelderlander door Ton Tijdink