Weert

(nr 1) MOESELKAPEL  (nr2)MARIAHEILIGDOM De Dekenale Stadskerk  Achtergrond muziek :Liebes Jesulein  van DUO JC Kwadraat


(nr 1)

Deze kapel is sinds dit jaar in de avond helemaal verlicht en er is een klok in de toren geplaatst

Deze slaat het Angelus en een kwartier voor de aanvang van de diensten,

Dus in de Maria meimaand iedere morgen om 06.45

Om 7 uur begint de heilige mis dat betekent een volle kapel.

 

Kapel van O.L. Vrouw van Lourdes (Moeselkapel) binnen de parochie De Verrezen Christus Irenelaan 93, 6006 HC Weert In 1912 verkreeg het gehucht Moesel een kapel, toegewijd aan O.L. Vrouw van Lourdes. De aantrekkingskracht van de kapel, niet zo ver van het Weerter centrum gelegen, en vooral de populariteit van O.L. Vrouw van Lourdes, maakten de Moeselkapel tot een vereringsplaats van O.L. Vrouw voor het gehele Weerter land.  Bron : Lambertus Moonen Foto's : Joop Timmermans.


(nr2)  MARIAHEILIGDOM De Dekenale Stadskerk Sint Martinus i n h a r t j e W e e r t

Al sinds de vroege middeleeuwen geniet Onze Lieve Vrouw in de Weerter Stadskerk een bijzondere verering.  De reden hiervoor is het fiet dat de Sint Martinuskerk ook heiligdom is van Onze Lieve Vrouw van Weert. In de 16e eeuw hebben enkele onverklaarbare gebeurtenissen zich afgespeeld rondom haar miraculeuse beeltenis en vonden er vele gebedsverhoringen plaats. Vanaf die tijd werd de St. Martinuskerk ook Heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Bijstand te Weert en bedevaartskerk waar men uit de verre omgeving naartoe trok. Ook nu komen wekelijks vele honderden gelovigen bidden bij haar beeltenis en om een kaarsje op te steken. Vooral in de meimaand en oktobermaand is er een grote toeloop van gelovigen. Aan de dekenale stadskerk Sint Martinus is vanaf 1404 haar ter eer een venerabele_broederschap van de miraculeuse Onse Lieve Vrouwe tot Weert verbonden. Zie hiervoor onze speciale link naar deze 'werkgroep'. www.sintmartinuskerk.nl  onder venerabele  broederschap.

 

Onze Lieve Vrouw van Bijstand
Onze Lieve Vrouw van Weert,
Ik kniel voor uw beeltenis neer,
en bid om uw liefdevolle bijstand.
Ontelbare gelovigen ontvingen hier binnen dit
heiligdom kracht en bemoediging
Gesierd met een rotsvast geloof,
hebben zij u als veilige gids gevonden,
die naar Jezus leidt.
Als moeder bent u van harte verbonden met
uw goddelijke Zoon en met alle mensen,
Die Hij als zijn broeders en zusters bemint.
Samen zijn wij zo als Kerk onderweg,
pelgrimerend door het dagelijks leven
tot wij onze eindbestemming bereiken
in de henelse stad van God.
Ik neem u, Maria tot mijn moeder.
Ik vraag u om geloof, hoop en liefde,
om kracht en sterkte bij tegenslag,
om een goede gezondheid naar lichaam en ziel,
om troost in tijden van eenzaamheid
en om uitkomst bij alle moeilijkheden.
Ik beloof u dankbaarheid en liefde,
alle dagen van mijn leven,
tot ik u kan danken in de hemel.