Weebosch 

Deze Mariakapel staat langs de bosrand, aan de weg Weebosch- Luijksgestel.

Foto's: Daan de Jong.


Kunt u iets meer over deze Mariakapel vertellen dat beslist hieronder zou moeten staan? Klik dan op Reactie/Opmerkingen, schrijf de tekst in het venster, dat verschijnt en klik op verzenden .Bij voorbaat dank. De webmaster : Joop Timmermans.


2    Deze Lourdesgrot staat tussen de kerk en de begraafplaats

Zeker sinds de 15e eeuw, maar waarschijnlijk al eerder, stond in De Weebosch een kapel, gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw, die doorgaans bediend werd door de pastoor van Bergeijk. Nadat deze kapel in 1648 aan de katholieken was ontnomen, kwam ze leeg te staan en werd tenslotte in de loop van de 18e eeuw gesloopt. Op dezelfde plaats is in 1935 een Lourdesgrot gebouwd in het processiepark achter de pastorie.Foto's: Daan de Jong.


Kunt u iets meer over deze Mariakapel vertellen dat beslist hieronder zou moeten staan? Klik dan op Reactie/Opmerkingen, schrijf de tekst in het venster, dat verschijnt en klik op verzenden .Bij voorbaat dank. De webmaster : Joop Timmermans.


3   Kapel H. Gerardus Majella  in het processiepark.

Pastoor v.d.Wiel was van 1946 tot 1949 pastoor. Hij bereidde de aanleg van het processiepark en de bouw van de buitenkapel voor. Pastoor Verbunt zette van 1949 tot 1963 het werk voort. Op 15 oktober 1949 werd de buitenkapel ingezegend, waarna mis en lof ook in de openlucht konden worden gevierd. Het ontwerp was afkomstig uit de nalatenschap van een architect die op Bevrijdingsdag werd gefusilleerd. Zijn vader, de aannemer Wortel uit Tilburg, leverde gratis de materialen. Op 18 september 1957 werd de kruisweg rondom het processiepark ingezegend. Foto's: Daan de Jong


Kunt u iets meer over deze Mariakapel vertellen dat beslist hieronder zou moeten staan? Klik dan op Reactie/Opmerkingen, schrijf de tekst in het venster, dat verschijnt en klik op verzenden .Bij voorbaat dank. De webmaster : Joop Timmermans.