Vriezenveen  Lourdesgrot bij de kerk aan het Oosteinde

Op 16 Juli 1933 is de Lourdesgrot ingewijd door deken van der Waarden van Almelo.

Aanvullende informatie ontvangen van Hr. Bert Hemmer t.a.v. de Lourdesgrot in Vriezenveen kan ik u melden dat deze grot een geschenk was bij gelegenheid van het zilveren huwelijksjubileum van mijn grootouders, Albertus Hemmer en Johanna Alberta Bramer, gehuwd in 1907. Zij hebben de Maastrichtse beeldhouwer en kunstschilder Jos Eymael opdracht gegeven om voor Vriezenveen een Lourdesgrot te maken. Deze is gemaakt van gewapend beton.


Kunt u iets meer over deze Mariakapel vertellen dat beslist hieronder zou moeten staan? Klik dan op Reactie/Opmerkingen, schrijf de tekst in het venster, dat verschijnt en klik op verzenden .Bij voorbaat dank. De webmaster : Joop Timmermans.