Ulvenhout

Aan een knooppunt van wegen in het hart van Ulvenhout, een kerkdorp van de gemeente Nieuw Ginneken, daar waar de Dorpstraat over gaat in de Molenstraat, werd in 1938 een kleine veldkapel gebouwd. In die tijd was de Molenstraat nog landelijk, onverhard en aan weerszijden begrensd door rietgedekte boerderijen. Aanleiding tot de bouw van de Mariakapel was het veertigjarig priesterjubileum van pastoor Vermunt. De familie Van Boxtel stelde het stukje grond beschikbaar waardoor hun boerderij direct achter het kapelletje kwam te liggen. Architect Siebers ontwierp een vriendelijk ogend bouwseltje met een landelijk karakter, raak in stijl en smaak. Het werd eenvoudigweg opgetrokken in baksteen onder een rieten wolfdakje en een weinig schuin gericht op de as van de hoofdweg. De spitsboogingang met ijzeren sierhekje wordt aan weerszijden geflankeerd door een eenvoudige, ietwat schuin op de hoeken geplaatste steunberen. De beide spitsboogvenstertjes in de zijgevels zijn gedicht met kleine glas-in-lood ruitjes. Het wit geschilderde muurwerk met zwarte plint verleent het gebouwtje een stemmig aanzien. Voor het bedehuisje stonden vroeger twee houten knielbankjes die uitnodigden tot een moment van verpozing bij Maria. De plaatselijke Mariaschool leverde een houten beeld dat aanvankelijk in de kapel werd geplaatst maar later is overgebracht naar de parochiekerk van St. Laurentius. Omstreeks 1970 en in 1986 werd de kapel hersteld. Mariabeelden werden herhaaldelijk vernield en wisselden elkaar af. Thans bevind zich op een betegelde verhoging in het interieur onder een perspex stolp een houten beeld van Maria net kind, dat in onvoltooide staat van een leerling-houtsnijder in Tirol werd gekocht en op Geersbroek in Ulvenhout verder afgewerkt. Hoewel Ulvenhout sedert de jaren dertig planologisch gezien sterke wijzigingen onderging, bleef het kapelletje behouden. Nog altijd vormt het een karakteristiek en beeldbepalend element in de hoofdstraat. Een buurtbewoonster uit de Dorpsstraat heeft sinds jaar en dag de trouwe zorg over het bedehuisje.  Bron : Henk Cornelissen.


Uit Langs ‘s-Heren Wegen Blz 145                                                                          40 jarig priesterjubileum.

De parochie pakte groots en geheel in de stijl van de jubilaris uit bij het 40 jarig priesterjubileum van pastoor Vermunt in 1938. Na inzameling van gelden werd een wegkruis opgericht en een kleine Mariakapel gebouwd. Ze kregen een plek, op wat de krant noemde “.. de twee voornaamste kruisingen van de gemeente…” aan de Annevillelaan, waar nu het benzinestation ligt , en bij de splitsing van de Penendijk en de Molenstraat. De beide geschenken werden door kapelaan Fassaert overgedragen aan de pastoor. Namens alle parochianen kweet deze zich van zijn taak met een hartelijke en opgewekte toespraak. Pastoor Vermunt zorgde vervolgens zelf voor de inzegening.