Tungelroy (Weert) Truppertstraat

Rond 1900 was de wens van de inwoners van Tungelroy, om naast de kerk die toen ruim een eeuw oud was, een kapelletje te bouwen. Dit bedehuisje zou toegewijd worden aan Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand. Door rector Geurts, die eind maart 1900 in ons dorp geďnstalleerd was, werd een schrijven gericht aan het gemeentebestuur. Helaas is deze brief niet gedateerd, zodat we niet precies kunnen nagaan wanneer deze kapel gebouwd is.

In deze brief werd gevraagd om een klein driehoekig stuk grond, liggend tegenover de school, af te staan aan de kerk, en de machtiging te verlenen, om daarop een kapel te bouwen ter ere van O.L.Vrouw van Altijddurende bijstand.

In de notulen van de gemeenteraadsvergadering van 6 augustus 1900 lezen wij, dat zonder discussie toestemming werd verleend en zonodig hiervan kennis te geven aan H.H. Gedeputeerde Staten. Rond 1902 is men begonnen met de werkzaamheden. De opzet van de kapel is eerst groter geweest, maar wegens geldgebrek is het bouwwerkje niet groter geworden dan de huidige kapel. Deze werd gebouwd dankzij diverse giften van de dorpsbewoners. Zelfs de opbrengst van de carnavalskrant “De Tungelbode” van 1901 zou zijn afgestaan voor dit doel. De kapel is tot de vijftiger jaren druk bezocht door de inwoners, maar ook door mensen van omringende dorpen. Een tijdlang is de kapel in verval geraakt en zelfs gesloten geweest, maar momenteel is de kapel weer in zijn oude luister hersteld. Iedere dag is de kapel geopend. Er branden zoals van oudsher weer kaarsen en er worden in de zomermaanden wekelijks verse bloemen neergezet door Jose Lammeretz-Seevens. De familie Seevens onderhoud het kapelletje al sinds dat het er staat.      Bron :Paul Lammeretz