Tilburg  Vijf Mariakapellen in deze stad ! Achtergrond muziek :Als ik voor U neerkniel van DUO JC Kwadraat


(nr 1)   De Hasseltse Kapel

De Hasseltse kapel ligt, min of meer verscholen tussen nieuw- en oudbouw. Door de komst van de rotonde in de jaren 60, werd de kapel afgesneden van de weg waarmee ze altijd was verbonden: de Hasseltstraat. Tot die tijd was het Hasseltplein een belangrijke schakel om van Tilburg naar Dongen te reizen. De rotonde en de nieuwe woonwijk 't Zand, maar ook de bouw van het Mariaziekenhuis, heeft het wegennet totaal veranderd. Wat gebleven is een deel van het plein, als een klein eiland, met in het midden de kapel omgeven en enkele vertrouwde oude huizen. Afgeschermd door nieuwbouw en rijzend groen markeert slecht de haan op de toren deze historische oase. De kapel is het enige Middeleeuwse bouwwerk dat Tilburg bezit. Over haar oorsprong is weinig bekend. Een oud archiefstuk maakt melding van "Onser Liever Vrouwen in den Capellen aan die Hasselt". Maar de bronzen klok in de toren toont aan dat de kapel al in 1536 bestond. Op de klok staat vermeld "Maria is mijnen naem, Jasper Moer maeckten mij int jaer ons Heeren MCCCCCXXXVI. Op grond hiervan en gelet op de stijlkenmerken van het bouwwerk, neemt men aan dat de kapel omstreeks 1500, ruim vòòr de Reformatie en de tachtigjarige oorlog, is gesticht.

De kapel is vroeger altijd zeer intrek geweest. Voor vele Tilburgers is het een bekende plek. Als kind werd je vroeger door je ouders daar heen geleid en vormde het een zondags uitje te voet of op de fiets. Eerst bidden en daarna langs de snoepkraampjes, waar je voor 10 cent of een kwartje mocht kiezen uit het hele assortiment. Kaneelstelen, zuurbollen, jodenvet, zoethout, zuurstok, kanaalstelen, een spek, salmiak, een molentje of brokken van één cent. Nog steeds is de kapel een plek voor mensen om er heen te gaan en stil te staan bij dingen uit het leven en volgens de traditie een kaarsje op te steken. Voor meer informatie : http://www.hasseltsekapel.nl


 

(nr2)

 

De Mariakapel aan de Delmerweg heeft eveneens een oorlogsachtergrond. Garagehouder Hein de Groot heeft deze kapel in 1950 voor f 3.492,50 naar een ontwerp van de Goirlese architect Jos Bedaux laten bouwen omdat hij dat aan Maria beloofd had toen hij op deze plek in een greppel beschutting zocht tegen de granaten. Is deze kapel een particuliere dankbetuiging, héél de stad dankte Maria voor het feit dat Tilburg vrijwel ongeschonden de oorlog heeft doorstaan


 

(nr3)

Opgericht op initiatie, van het comité "Straatkapel blok 611"; onthuld en ingezegend op de eerste verjaardag van de bevrijding'" Tilburg 27 oktober 1945; na de onthulling overgedragen aan het Kerkbestuur parochie Broekhoven / Fatima Op 26 en 27 oktober 1944 woedde er een hevige strijd tussen Duitse en Geallieerde troepen om Broekhoven. de leden van de vrijwillige luchtbeschermingsdienst van blok 611 deden op het heetst van de strijd aan Mara de belofte om ter hare ere een kapel te stichten als ze de strijd zouden overleven; precies één jaar na de bevrijding van de stad werd aan deze belofte uitvoering gegeven; een in het monument ingemetselde tekstplaat gedenkt de gevallen blokploegleden en blokbewoners. Enige lijd na de onthulling is nog een extra gedenkplaat aangebracht, met daarop de namen van de gevallen buurtbewoners die niet tot blok 611 behoorden: de schildering van Frans Mandos is een kopie van de beroemde icoon van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand, die sedert 1499 in Rome wordt bewaard

. Het monument heeft onder een door twee lantaarns geflankeerd afdakje een icoon van Maria. Daaronder staan in een steen de namen gebeiteld van de bewoners van de wijk Broekhoven die bij de bevrijding omgekomen zijn. Het initiatief tot het monument werd genomen door C. van Deurzen, ‘blokhoofd’ van de vrijwillige luchtbescherming in de door oorlogsgeweld getroffen wijk. Van Deurzen kwam tot zijn initiatief op de voor oorlogskapellen klassieke manier. In het boek Tilburg 1940-1945; jaren van verduistering, zei Van Deurzen er dit van: ‘Tijdens een van de vele momenten dat het meedogenloze granaatvuur de wijk teisterde, moest ik dekking zoeken. (...) Ik dacht dat mijn laatste ogenblikken aangebroken waren. Straatstenen en gloeiende granaatsplinters vlogen na knallende explosies door de lucht.(...) Met mijn neus tegen de grond gedrukt, begon ik te bidden. Merkwaardigerwijs niet zozeer voor mezelf maar vooral voor het behoud van mensenlevens op Broekhoven. Als we er leven vanaf kwamen, wilde ik de bewoners aansporen om aan Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand een blijvend dankbetoon te geven.’


(nr4)

Het eenvoudig kapelletje aan de zuidkant, op de hoek met het Leypark, is herkenbaar aan het opschrift ‘Ons lieve vrouw ter baan, maak dat wij richtig gaan’. Vanwege deze curieuze bewoordingen wil men wel eens aannemen dat het iets van uit de oorlog is of van direct daarna, want is ‘richtig’ niet een Germanisme ten top en duidt ‘baan’ niet op Autobahn? Het kapelletje is evenwel al in 1937 gebouwd ter ere van het veertigjarig priesterjubileum van P.C. de Brouwer, Hilvarenbekenaar van geboorte en in 1899 de drijvende kracht achter de oprichting van het Odulphus-lyceum. Hij had een grote devotie tot Maria en ijverde er daarom onder andere voor dat bij de Moerdijkbrug een kapelletje werd gebouwd. Zo wist elke reiziger dat hij de Mariaprovincie Brabant binnenging. In 1937 kreeg De Brouwer zijn eigen kapelletje langs de toenmalige rijksweg, nu de Ringbaan-Zuid. Het door Manus Evers vervaardigde Mariabeeld stelt een zorgzame moeder met haar kind voor. Het opschrift moet gelezen worden als een wens voor een veilige reis en als een aanbeveling om in het leven de juiste, een meer mystieke weg te kiezen.


(nr5)

Kapel Onze Lieve Vrouwe ter Nood, Kapelhof 6 De kapel werd in 1964 gebouwd naar een ontwerp van architect Jos Schijvens. De glas-in-lood ramen zijn ontworpen door Daan Wildschut. De kapel werd gebouwd ter nagedachtenis aan de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog Bron : J. Sonneveld  Foto's Joop Timmermans.


Mariabeeld aan het Korvelplein.


Om deze website www.mariakapellen.nl nog completer te maken ontvangen wij gaarne meer informatie over  deze kapel o.a. het ontstaan, de oprichter, de bouwdatum, de inwijding, de ligging, het adres, de geschiedenis, jaartallen, enz. gaarne met vermelding van Uw adres en telefoonnummer aan: info@mariakapellen.nl      Bij voorbaat hartelijk dank. De webmaster: Joop Timmermans, Zeddam.