Swolgen Limburg gemeente Meerlo-Wanssum  2 Kapellen


1

Om deze website www.mariakapellen.nl nog completer te maken ontvangen wij gaarne meer informatie over  deze kapel o.a. het ontstaan, de oprichter, de bouwdatum, de inwijding, de ligging, het adres, de geschiedenis, jaartallen, enz. gaarne met vermelding van Uw adres en telefoonnummer aan: info@mariakapellen.nl      Bij voorbaat hartelijk dank. De webmaster: Joop Timmermans, Zeddam.


2

Enkele historische gegevens over ERCKENSHOF te Swolgen

De naam ERCKENSHOF is afkomstig van de voornaam ERCKEN, dit soort van naamgeving komt in het verleden vrij veel voor. Denk b.v. maar aan de buurt-boerderijen . met namen als:"Drieken" en 'Thonissen . De vroegste vermelding van deze boerderij dateert van rond-1600, wanneer WILLEM ERCKENS -die op deze boerderij woonde -genoemd wordt. In belastinglijsten uit het verleden komen nog enkele vermeldingen voor, welke rnogelijk.op deze boerdrij duiden. Op een lijst van 1533 zien we Ercken Custers, of hij echter op deze boerderij gewoond heeft kunnen we niet zeggen.  I. WILLEM ERCKENS.had ongeveer 20 morgen grond in eigendom (meetboek 1623) II. MATHIA ERCKENS (dochter van Willem Erckens) huwt met Dionijsius peter:s Zij hadden ongeveer 25 morgen grond in eigendom en hun veebezit was 1n 1653: 3 koeien, 1 rund en 26 schapen III. MARIA ERCKENS (dochter van MathiaenDionijsius), zij houdt de naam Erckens, huwt in 1668 met de buurjongen,Thijs Doumen (van boerderij "Drieken") IV. DIONIJSIUS ERCKENS (zoon van Maria en Thijs) huwt in 1707 met Catharina Simons De oppervlakte van ,de boerderij blijft constant op 25' morgen, terwijl de veestapel bestaat uit 4 koeien en 28 schapen. V. JOHANNES ERCKENS (zoon van' Dionijsius) huwt in 1748 met Johanna Kessels uit Wanssum, hij had 2 koeien, 2 runderen en 2 schapen. VI. MARIA CATHARINA ERCKENS (dochter van Johannes Erckens) huwt in 1783 met Thomas Hebben uit Swolgen. Na zijn overlijden in 1790 hertrouwt zij met GERARDUS MUIJSERTS uit Lottum. uit beide huwelijken waren geen opvolgers voor de boerderij. . Genoemd echtpaar verkoopt in 1807 ERCKENSHOF aan GERARDUS AERTS, molenaar te Meerlo, voor de prijs van 1400 francs, ongeveer 900 gulden (vanwege de franse bezetting deze munteenheid),grootte van de boerderij was destijds ongeveer 9 ha. GERARDUS AERTS werd in 1766 te Horst geboren, hij huwde in 1803 met Aldegonda Walraven uit Blitterswijck, uit zijn huwelijk werd in 1807 geboren: Henricus Aerts .Na het overlijden van zijn echtgenote in 1830 te Swolgen, hertrouwde hij in 1835 met Maria Agnes Thijssen uit Broekhuizenvorst, oud 36 jaar,hij.is in, 1845 overleden. Rond 1830 komt GERARDUS AERTS naar Swolgen om Zich te vestigen In de boerderij.) tegenover de kerk (thans Luchtepoal) die hij inmiddels van de familie Hebben gekocht had. Voordien was hij pachter van de oliemolen op het Elshout te Meerio, rond 1833 bouwde hij een nieuwe windmolen te Swolgen, die bleef draaien tot november 1944. Het Maria kapelletje bij ERCKENSHOF werd door hem in 1834 qebouwd,wat zijn vrome beweegreden geweest mag zijn zal wel niet meer" achterhaald kunnen worden. , .. HENRICUS AERTS (zoon van Gerardus Aerts) eigenaar van ERCKENSHOF huwde in 1835 met Johanna Gertrudis Haffmans uit Lottum. Uit dit huwelijk werd in .1839 te Vierlingsbeek geboren: LODEVICUS AERTS, hij werd priester géwijd in .1865, was aanvankelijk kapelaan te venray en vanaf 1886 pastoor te Posterholt tot 1907, waarna hij in Tienray ging wonen als rustend pastoor. Hij woonde in het pand, Spoorstraat 26, nu bewoond door de wed. C. Beurskens-Willems van Dijk. Dit pand was eind 1800 gebouwd door August Aerts, broer van Lodevcus. LODEVICUS AERTS verkocht in 1916 ERCKENSHOF aan LODEVICUS KEURSTEN,in1919 is hij overleden. Na de aankoop door GERARDUS AERTS hebben er diverse pachters gewoond op ERCKENSHOF In 1812 woont er, Gerardus Heijligers, uit zijn tweede huwelijk met Petronella Reijnders zijn o.a. geboren: Sigbertus (woonde later op de Gun), Antonius (bouwde een huis in de Legert, waar later Simon van Vechgel woonde) en Petrus. .Petrus Heijligers was de volgende pachter, hij huwde in 1850 met Barthelina :Philipsen, Uit dit huwelijk is O.a. geboren: Gerardus Hubertus (hij woont later op de boerderij "De Keuter" te Meerlo). Rond l890 vertrekt de familie Heijligers van ERCKENSHOF, ze worden opgevólgd door de familie van de Pas uit horst;met name Theodorus van de pas, gehuwd met Helena Camps. Hun zoon Michel. "van de Pas huwt in 1901 met; Helena Héndiks, hij vertrekt met zijn gezin in 1917 naar Horst. Wanneer de boerderij inmiddels is verkocht aan Lodevicus Keursen.