Sint Willebrord

Sint Willebrord, O.L. Vrouw van Lourdes

- Het Mariabeeld in de grot is een stenen kopie van het beeld in Lourdes met rond het hoofd, op een metalen boog, de woorden 'Ik ben de onbevlekte ontvangenis', een vertaling van de tekst die in Zuid-Frans dialect op het voetstuk van het beeld staat. Het beeld wordt door een permanent schijnende lamp uitgelicht. Het stenen beeld van Bernadette staat op een soort draagbaar los voor de grot en wordt 's nachts weggeborgen.
- In de kerk staat sinds 1975 in de linker kruisbeuk een tweede beeld van O.L. Vrouw van Lourdes, afkomstig uit de collectie van het bisschoppelijk museum. Voor dit beeld vindt geen devotionele praxis plaats. In het groenperk voor de ingang van de kerk staat zoals gezegd nog het beeld van de Gekroonde Maagd van Lourdes. De lichtprocessies trekken om dit beeld heen.
- In de jaren vijftig heeft de kerk een oud (Antwerps) Mariabeeld met kind van het seminarie Bovendonk ten geschenke gekregen. Deze gekroonde Maria met mantel staat gedurende het jaar in de Mariakapel (naast de ingang van de kerk) maar wordt in mei en oktober links van het altaar geplaatst en fungeert dan als toegevoegd mariaal cultusobject.
- In 1926, direct na de bouw van de nieuwe kerk en grot, reisde pastoor Bastiaansen nogmaals naar Lourdes om eigenhandig een brok steen uit de rots van de echte grot te hakken. Deze is als reliek in de grot ingemetseld.

Bron :Ad Schrauwen  Foto.s : Joop Timmermans.