Lourdesgrot Schoonhoven

Foto's: Monique Stouthart

Deze bevindt zich achter de kerk van de H. Bartholomeuskerk in Schoonhoven, Wal 63

 Het is er erg mooi, grenst aan het stadspark met een meer. Met Maria ten Hemelopneming is er altijd een processie met bruidjes vanuit de kerk naar de grot. Daar zingen en bidden we dan als afsluiting. Daarna is dan gezellig koffie en lekkers in de pastorietuin. Het is er erg mooi. Afgelopen jaar is er ook in mei een Lourdeslof gehouden, ook met een processie.

Vandalisme!.  In januari was er een inbraak in de kerk, pastorie en vernielingen de tuin. Het beeld van Maria was uit de nis gehaald. Waarschijnlijk vond men het te zwaar om mee te nemen. Het beeld van Bernadette was weg. Later is dit erg beschadigd terug gekomen.