Roosendaal  6 Mariakapellen

1e op de kapelberg  2e  brugstraat 30  3e Tolbergse Schuurkapel 4e Nieuwstraat 5e Kerkweg 6e Madonnakapel


1e kapel op de kapelberg tussen Roosendaal en Oudgastel

De kapelberg was in de 18e eeuw al bekend als een pelgrimsoord. Volgens de legende zou een schipper,toen hij tijdens de Elisabethsvloed in 1421 in een storm terecht kwam,Maria aangeroepen hebben. Zijn schip liep bij het turfstekersgehucht Deurlecht aan de grond. Deurlecht moet gelegen hebben tussen het huidige Oud Gastel en Roosendaal. Op die plaats boude hij een Kapel voor O.L.Vrouw van Zeven Smarten. Zwarte Madonna  De eerste kapel staat getekend op een kaart uit 1529,maar de Kapel werd in 1648 afgebroken in de 19de eeuw werd op de plaats van de oude Kapel een Mariabeeld geplaatst op een met gras begroeid heuveltje. In 1897 kwam de huidige achthoekige Kapel gereed naar een ontwerp van architect M.Vergouwen. In 1947 werd de kapel gerestaureerd en van gebrandschilderde ramen voorzien. Onder het altaar stond de "Zwarte Madonna"tot die in 1970 werd gestolen. Toen werd een beeld geplaatst uit het vroegere Caritasziekenhuis. De laatste restauratie van Kapel vond in 1981 plaatst. Foto's: Piet van Meer -Toevoeging: bron uit ís heren wegen.De firma Tierlolff vervaardigde (in 1947) bij gelegenheid van het vijftig jaar bestaan van de kapel kleurige glas-in-loodramen die onder andere episoden vertellen uit de legende en geschiedenis van de kapel.

Terwijl de Mariakapel aan de Deurlechtsestraat in Roosendaal wordt gerenoveerd kunnen mensen tijdelijk in een gehuurde zeecontainer (foto) bidden en een kaarsje aansteken. De container is geheel met Mariabeeld, kaarsen en stoelen ingericht. Zondag om 14.30 uur zal Pastor Cas van Beek de tijdelijkse zeecontainer inzegenen. Van mei kunnen mensen weer in de ruim honderd jaar oude kapel terecht. FOTO BJ÷RN VAN EMPEL


2e Kapel BRUGSTRAAT 30

Het betreft een vrijstaande eenlaagse kapel met plat dak en open klokketoren. Achter de kapel bevindt zich een tegen de nieuwbouw aangebracht beeld van St. Antonius van Padua. De kapel hoorde oorspronkelijk bij de in 1980 gesloopte St. Antoniuskerk. Historische omschrijving De kapel is in 1952 gebouwd naar een ontwerp van architect C. Sturm uit dankbaarheid voor het bespaard blijven tijdens de bombardementen in de Tweede Wereldoorlog gebouwd. Het natuurstenen beeld van de patroonheilige St. Antonius uit de gesloopte kerk is in de kapel ondergebracht. Omschrijving exterieur De hoge plint bestaat uit kalkstenen blokken en heeft een profilering aan de bovenzijde. De centrale getoogde deuropening is omlijst door kalkstenen blokken met fronton en pilasters. De gevel bestaat uit imitatie handvorm baksteen met grote lichtgrijze voegen. Aan de bovenzijde bevindt zich een keperboogfries op blokjes. Op de hoeken zijn grote siervazen van kalksteen geplaatst. In het midden bevindt zich een hoog zeshoekig koperen klokkentorentje met helmkoepel en gedecoreerd smeedijzeren kruis op bol. In de zeskantige trommel die op het platte dak aansluit bevinden zich ronde ramen met aan de bovenzijde sieromlijsting en op de hoeken ijzeren sierdecoraties in de vorm van een open cirkel met punt. De kapel verkeert in goede staat.Omschrijving interieur De vloer is betegeld met Naamse Steen en een ruitpatroon van travertijn. De binnenmuren bestaan uit witgeschilderde baksteen met zes spaarnissen in de zijwanden en een hoge nis in de achterwand, waarin een polychroom houten Mariabeeld met Heilig Hart. De bruin geschilderde houten zoldering is uitgevoerd in vakwerk, met druppen op de overgang naar de zeshoekige koepel. Hierin bevinden zich per vlak ronde ramen met glas-in-lood met voorstelling van gestileerde rozen. Het dak is vlak afgewerkt. De kapel bevat een beige stenen altaar met ingewerkte kruis- en lelievormen. Er zijn twee smeedijzeren standaards met een kroon en kruis. Er staat een polychroom houten beeld van St. Antonius van Padua met leliebloem en Christus op de arm, zittend op de Bijbel. Vier eikenhouten Neogotische bidstoelen met drie- en vierpassen. Links van de ingang hangt een houten bord met tekst; "Deze Lieve Vrouwe kapel werd spontaan gesticht in de oorlog 1940-45 door de parochianen van den H. Antonius van Padua en anderen uit dankbaarheid aan de maagd Maria, moeder van God en de mensen." De kapel is van belang als herinnering aan de Antoniuskerk en heeft een cultuurhistorische waarde. Bron: http://www.roosendaal.nl/docs/monumenten/htmlpag/uitleg/brugstraat%20030.htm  Foto,s Wim Blankers.


3e Kapel Tolbergse Schuurkapel Damastberg 108. Postcode, 4708 DE

 Foto's en dit verhaaltje ontvangen van Karlie Vreugde
Toen ik hier kwam wonen 1992 keek ik uit op een weiland met schapen. Een boerderij met een vervallen oude Vlaamse schuur, je kon dwars doorheen kijken. Op een dag riep de Boerin  ons buurtbewoners bijeen. Grote schrik. Weiland verkopen aan projectontwikkelaars? Neen ze heeft alles geschonken aan natuurmonumenten. Weiland werd een prachtig park. Vlaamse schuur werd een schuurkapel annex kerkje. De bisschop heeft deze ingewijd het zal wel de allerlaatste kerk in Brabant zijn geweest want dat gebeurd niet meer denk ik. Enfin in de kerk zelf staan mooie hout bewerkte beelden gemaakt door een kunstpastoor uit Zeeuws Vlaanderen. De Schuur-Kapel is elke dag open. De boerin leeft nog is al dik in de 90. Zeer actief. Ik zorg met Kerst voor worstenbroodjes na de Kerstmis. En last but not least de boerin heeft alles uit eigen zak betaald. Park, Vlaamse schuur helemaal laten restaureren met duurzame materialen. Zeer mooi. En Bravo voor deze boerin !

=====================================================

De Tolbergse schuurkapel is een kapel waar trouwerijen, doopdiensten en missen worden gevierd. Een bijzondere plek midden en een jonge Roosendaalse woonwijk. Achter de schuurkapel ligt een parkje met fruitbomen, gras, struiken en een poel. Stichting Tolbergse Schuurkapel beheert het geheel. Natuurmonumenten organiseert als lid van deze stichting een werkdag in het park.  (pastorie Moeder Gods) Elke 2e zondag van de maand: 11.30 uur Woord- en Communieviering. Elke laatste dinsdag van de maand 14.00 uur: Seniorenviering met na afloop gezellig samenzijn met een kopje koffie.


4e Kapel Gelegen aan de Nieuwstraat tussen Burg. Prinsensingel en de Oude Markt (Centrum).

Foto's  Karlie Vreugde


5e Mariakapel a/d Kerkweg

Maria kapel gemeente Roosendaal. Gelegen tussen Boswachtersdreef (Zonneland) en Steenpaal. Ongeveer op de helft aan de linkerkant van de Kerkweg

Op 25-09-2008 was deze Mariakapel leeg het beeld was door vandalen vernield. Op 6-01-2009 zag onze fotograaf dat er weer een nieuw beeld was geplaatst zo zie je maar weer dat er nog mensen zijn die de schade herstellen en een nieuw Mariabeeld plaatsen bravo !   Dit bericht en foto's ontvangen van : Karlie Vreugde


Bij camping Zonneland    kruising:  Boswachtersdreef - Turfvaartsestraat.

Gelegen te Roosendaal bij een bekende camping Zonneland. Op grote wegen staan verwijzingsborden met eerdergenoemde camping. Gelegen bij kruising Boswachtersdreef - Turfvaartsestraat. Bij binnenkomst camping toestemming vragen aan beheerder/eigenaar (Dhr. Koopmanschap). Laantje aan de rechterkant van het water volgen en na 200 m op een heuveltje staat de kapel. Volgens eigenaar is dit gebouwd omdat er een meisje verdronken was en haar moeder steeds terugkeerde om haar te gedenken.  Bron: Karlie Vreugde