Roermond   Parklaan

Wat in deze kapel meteen opvalt zijn de votieftegels op de muren en pilaren van de kapel en Processiegang.

Met het aanbrengen hiervan is men begonnen in 1927. Het was een mogelijkheid voor de bedevaartgangers

om hun dankbaarheid aan Maria te tonen

 

Rond een in de 15e eeuw gebouwde buurtkapel ontwikkelde zich geleidelijk, waarschijnlijk pas in het begin van de 17e eeuw, een sterke Mariaverering. Sinds het eind van de 17e eeuw werd deze verbonden met een legende over een door een herder bij Roermond in een put gevonden miraculeus Mariabeeld. Eveneens sinds de 17e eeuw is sprake van een gestaag groeiende bedevaartpraktijk. Deze werd vanaf de 19e eeuw bevorderd door de paters redemptoristen, die zich in 1863 in een klooster naast de kapel vestigden. Sindsdien groeide de Kapel in 't Zand uit tot een van de drukst bezochte bedevaartkerken in Nederland.     Bron :Peter Nissen   Foto's Joop Timmermans.       meer informatie: www.redemptoristen.nl    of   www.kapelinhetzand.nl        

===============================================================================================================================================