Prinsenbeek De Vredeskapel aan de Kapelstraat

A

Prinsenbeek had kort na de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog het plan opgevat om een votiefkapel te bouwen, ter nagedachtenis aan de vrede en uit dankbaarheid voor de bijzondere bescherming, waarbij men zich beriep op een indertijd gedane gelofte. Burgemeester Baetens droeg het idee aan om de oude Mariakapel van Gageldonk, toen nog gemeente Prinsenbeek, te laten restaureren en hiervoor te bestemmen. Deze kapel was al lange tijd buiten gebruik. Het lukte echter niet om hiervoor voldoende belangstelling te kweken bij de Bekenaren. In de Kapelstraat werd vervolgens een eigen Mariakapel gebouwd die op 24 mei 1953 kon worden ingezegend. Nog geen 25 jaar later werd ze al in haar bestaan bedreigd en sloop overwogen. De belangstelling was even tanend als die voor het kerkbezoek in het algemeen en deze tendens liet zich duidelijk voelen. Reeds meerdere malen hadden vandalen het kapelletje als doelwit voor hun vernielende handelingen uitgekozen. De in gele IJsselsteen opgetrokken kapel toont romaniserende vormen met rondboogblindnissen. De vierkante plattegrondvorm heeft afgeschuinde hoeken. Het verdiept gelegen torendak, dat schijnt te verzinken achter de zware omlopende lijst, is bekleed met bitumenleien. Tegen de achterzijde een kleine aangebouwde absidiool met daktegels. Onder rondbogen zien we een dubbele ingang met ijzeren sierhekken. Het opschrift “Vredeskapel” aan de buitenzijde en plaquettes in het sobere interieur, herinneren aan het oorlogsverleden en de uiteindelijke bevrijding. Het bedehuisje is gelegen aan een splitsing van straten op een geplaveid pleintje met een kleine groenaanleg. Het wordt door de buren op zijn tijd onderhouden. Foto's: Wim Blankers. Bron: Langs ’s heren wegen