Pey-Echt

In de parochie van Pey-Echt werd een kapel gebouwd die heel wat mensen heeft samengebracht, omdat de kapel vrijwel volledig werd gebouwd door vrijwilligers. Zelfs het Mariabeeld is van de hand van een kunstzinnige medeparochiaan. De kapel is nog jong, maar heeft al een grote plaats in het hart van mensen. Hiervan getuigt het grote aantal kaarsen en de reacties van parochianen. Ook wordt er in het intentieboek heel wat lief en leed geschreven


Om deze website www.mariakapellen.nl nog completer te maken ontvangen wij gaarne meer informatie over  deze kapel o.a. het ontstaan, de oprichter, de bouwdatum, de inwijding, de ligging, het adres, de geschiedenis, jaartallen, enz. gaarne met vermelding van Uw adres en telefoonnummer aan: info@mariakapellen.nl     Bij voorbaat hartelijk dank. De webmaster: Joop Timmermans, Zeddam.