Overloon "de kapel van Maria van de goede duik"

(de zogenaamde Onderduikerskapel)   aan de Venrayseweg

A

Onderduikers danken Overloon

Op woensdag 8 december, op de feestdag van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen, zal in Overloon een wegkapel worden ingezegend. Het is een Brabantse wegkapel, staande aan de weg die naar Limburg voert. Op die feestdag zal deze eenvoudige kapel worden toegewijd aan Maria van de Goede Duik. Overloon midden 1942: de eerste onderduikers komen naar Overloon, zoekend naar gastvrijheid en om het vege lijf te bergen voor een niets ontziende bezetter. Eerste druppelsgewijs, komen ze later in grotere getale naar het veilige dorp. Midden 1944 is Overloon een volledig onderduikerscentrum, waar ongeveer 200 jonge mannen wachten op de dag van de bevrijding. In een van de boscomplexen is zelfs een studentenkamp in tenten ingericht. Dank zij een verstandige en voorzichtig werkende duikorganisatie, dank zij de gastvrijheid en zwijgzaamheid van de inwoners, is dat alles mogelijk geweest. Met de oprichting van deze kapel vindt een even merkwaardig als sympathiek initiatief een schone bekroning. In 1945 n.l. brachten voormalige onderduikers, die eens de gastvrijheid van het dorp genoten, gelden bijeen met het doel deze gelden te bestemmen voor de oprichting van een of ander gedenkteken dat de herinnering aan bange dagen en tevens de dankbaarheid van de onderduikers moest levend houden. En zo is dan thans dit gedenkteken verrezen: een Brabantse wegkapel toegewijd aan Maria van de Goede Duik, de patrones van de onderduikers. Het ontwerp voor deze kapel is van architect Strik, terwijl de bekende Brabantse beeldhouwers Piet van Dongen een fraai beeld kapte, voorstellende een Madonna met onder haar mantel twee jonge mannen.      Bron: Gelderlander van 4 december 1954   Foto's: Henk Tolboom.