Overdinkel  een Gerardus en twee Maria Kapellen


1e kapel  Gerardus kapel Pastoor van Laakstraat

In het kerkenbos bij de St. Gerardus Majellakerk het Gerardus Majellapark, dat vrij toegankelijk is. Gerardus Majella was in 1726 geboren als zoon van een Italiaanse kleermaker. In 1749 trad hij als lekenbroeder in bij de Redemptoristen. Hij werd bekend om zijn liefdadigheidswerk. Tijdens zijn leven had hij visioenen. Ook staan bovennatuurlijke verschijnselen als genezingen op zijn naam. In 1755 is hij in Napels overleden. Paus Pius X heeft hem in 1904 heilig verklaard. De jaarlijkse Gerardus Processie vindt plaats op 16 oktober of op de eerste zondag na 16 oktober.

 Meer informatie:http://www.efficience.nl/park/


Geslaagd jubileum St. Gerardus bedevaart Geplaatst door onze redactie op dinsdag 23 oktober 2012 om 10:00u (Bron: Aartsbisdom Utrecht)

OVERDINKEL (RKnieuws.net) - Onder fraai najaarsweer vond zondag in Overdinkel de Gerardusprocessie plaats. De jaarlijkse pelgrimage naar het Twentse grensdorp beleefde dit keer een bijzondere editie: het was voor de honderdste keer dat de plechtige tocht met gebed en zang door het processiepark achter de kerk trok. Het eeuwfeest van de Gerardusprocessie was afgelopen zondag aanleiding voor tal van jubileumactiviteiten. Zo waren de omgeving van de kerk en aanpalende straten uitbundig versierd en was kardinaal Eijk te gast. De aartsbisschop was hoofdcelebrant tijdens de Eucharistieviering in het park. Nadien volgde de processie door het in prachtige herfsttinten gekleurde processiepark. De deelnemers trokken met gebed en zang over de bospaden langs stilteplekken, staties en kapelletjes. “De jubileumactiviteiten en de aanwezigheid van kardinaal Eijk zorgden samen voor een grote belangstelling. De deelname was beduidend meer dan de gangbare aantallen pelgrims in de afgelopen jaren,” aldus Harry Nijhuis van de parochie Maria Vlucht waartoe Overdinkel behoort.

De bedevaart naar Overdinkel heeft een rijke traditie en historie. Tussen de jaren dertig en zeventig van de vorige eeuw trok de processie ter ere van de Heilige Gerardus Majella tussen twintig- en dertigduizend bezoekers uit alle delen van Nederland. Deze aantallen worden in het nieuwe millennium niet meer gehaald, maar nog altijd vinden ongeveer drieduizend gelovigen, voornamelijk uit Twente, de Achterhoek, maar ook uit andere delen van Nederland en het Duitse grensgebied de weg naar Overdinkel.

Ter gelegenheid van het honderdjarige jubileum van de Gerardusprocessie is er een speciaal herdenkingsboek uitgegeven met een historisch overzicht en rijkelijk geďllustreerd met foto’s.


2e kapel Mariakapel Pastoor van Laakstraat

Foto's: Joop Timmermans   Tekst uit Boek "Landkruisen en Mariakapellen in Twente"

In Overdinkel ligt in het kerkenbos bij de St. Gerardus Majellakerk het Gerardus Majellapark, dat vrij toegankelijk is. Gerardus Majella was in 1726 geboren als zoon van een Italiaanse kleermaker. In 1749 trad hij als lekenbroeder in bij de Redemptoristen. Hij werd bekend om zijn liefdadigheidswerk. Tijdens zijn leven had hij visioenen. Ook staan bovennatuurlijke verschijnselen als genezingen op zijn naam. In 1755 is hij in Napels overleden. Paus Pius X heeft hem in 1904 heilig verklaard. Links in het Gerardus Majellapark staat een Mariakapel, beter gezegd een aan Maria toegewijd en uit 1912 daterend rustaltaar, dat tijdens de jaarlijkse Gerardus Majella-processie dienst doet. Volgens de oude regels stopt daar de processie even en wordt aan de gelovigen de zegen gegeven met het Allerheiligste, waarbij de processiegangers knielen. Het rustaltaar is volgens de gedenksteen links binnen in de kapel geschonken door de families Ter Denge en Lohof uit Overdinkel en is afgesloten met een smeedijzeren hek. Aan de voorzijde van de altaartafel staan de symbolen voor de eucharistie afgebeeld: een schaal met brood, een kelk met een hostie en een kruik wijn.

 Aan de buitenkant is het Weesgegroet op een metalen plaatje aangebracht in de Twentse sproak:

Goeiendag Maria.
Völ heil en zegen
De Heer mag Oe lien
Van alle vrouwleu hef He Oe zeagent
En zeagent is Jezus, het Keend wal dreagt
Heilige Maria, God zien Moo
Bid veur oons zeunders
Noe en in 'tied van oons stearven.
Amen


 

3e Kapel Welpeloweg hoek Ruhenbergerweg

 

Deze Mariakapel aan de Ruhenbergerweg te Losser bij de T -splitsing met de Welpeloweg is in 1946 in opdracht van de familie Bulters gebouwd uit dankbaarheid voor de behouden terugkeer van twee zoons uit de oorlog. De bewoners van de Ruhenbergweg hebben allemaal bijgedragen in de kosten van de totstandkoming van deze kapel. De grond, waarop de kapel staat, was oorspronkelijk eigendom van de familie Knol, maar kwam later in bezit van de familie Aveskamp. De kapel is opgetrokken uit baksteen en is voorzien van een met oudhollandse pannen gedekt zadeldak. De vorm is neogotisch met een dubbele opening, die aan de voorzijde wordt gevormd door een spitsboog. Het oorspronkelijke Mariabeeld in de nis is midden jaren '80 gestolen en later vervangen door een icoon van Maria met kind en twee engelen (Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand), die uit het bezit komt van de familie Aveskarnp. Ingemetseld staat de tekst: Maria Vredeskoningin, Bid voor ons. Op een plaquette staat: Maria Vredeskoningin. Het perceel is afgezet met een smeedijzeren hekwerk, waarbinnen beplanting is aangebracht.