Ossendrecht    3 kapellen.


1e kapel  aan de oprijlaan van de abdij.

Foto's Wim Blankers

Een veldkapel voor Onze Lieve Vrouw ter Duinen Bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Volksabdij Onze Lieve Vrouw ter Duinen zochten de zuidwesthoekgemeenten Huijbergen, Ossendrecht, Putte en Woensdrecht samen naar een passend cadeau in de zin van een blijvend aandenken. Gekozen werd voor de bouw van een kleine veldkapel aan de oprijlaan van de abdij, naar ontwerp van Broeder Caecilius van de congregatie van de Broeders van Huijbergen en tot stand gebracht door de mannen van het Werkvoorzieningschap Westelijk Noord- Brabant. Pastoor Mesch van de Ossendrechtse Sint. Gertrudisparochie heeft het kapelletje plechtig ingezegend op 16 februari 1989, in aanwezigheid van bestuursleden en medewerkers van de volksabdij. In grote lijnen is het een kopie geworden van een vroegere kapel op het domein van Onze Lieve Vrouw ter Duinen. Het bakstenen muurtje met stenen bloembak tegen de basis, gaat schuil onder een overhellend zadeldakje dat aan de voorzijde op kleine schoren rust. Broeder Caecilius vervaardigde het keramische medaillon, voorstellende Onze Lieve Vrouw en kind. Het kapelletje wil wegwijzer en verwijzer zijn naar Onze Lieve Vrouw ter Duinen en aldus een markant symbool van onze levensweg. Voor verdere informatie zie de onderstaande website: http://www.devolksabdij.nl/historie:  Bron langs s heren wegen


2e kapel   In het parkje dat aan eikelhof en de kerkstraat

 

In het parkje dat aan eikelhof en de kerkstraat grenst staat een in 1992-1993 opgeknapt kapelletje. Het pannen zadeldakje werd waar nodig hersteld en in de nis werd een geglazuurde kermamisch beeldje geplaatst van Maria en het kind. Wegens vandalisme , dat ook in park zijn sporen had achtergelaten, werd uit voorzorg aan de voorzijde plexiglas aangebracht  bron: langs s heren wegen.  Foto's Wim Blankers.


3e kapel Adolphinekapel aan het Adolphineplein 2

 

Zuster Marie Adolphine (Ossendrecht, 3 maart 1866 - 9 juli 1900) is een Nederlandse heilige die tijdens de Bokseropstand in China om het leven kwam.

Marie Adolphine (of Kaatje Dierkx, zoals zij in haar geboorteplaats Ossendrecht genoemd werd) verloor op vijfjarige leeftijd haar moeder. Tot haar achttiende woonde zij bij pleegouders. Na de lagere school ging zij werken op de inpakafdeling van een cichoreifabriek in haar geboorteplaats. Achttien geworden vertrok ze naar Antwerpen waar zij werkte als dienstbode bij welgestelden. In Antwerpen leerde zij de zusters Franciscanessen Missionarissen van Maria kennen. Onder de indruk gekomen van de vele goede werken van deze zusters, voelde ook zij zich geroepen tot zo'n leven vol dienstbaarheid. In 1893 trad zij in bij deze zustercongregatie. Zuster Marie Adolphine werd haar kloosternaam. Als jong geprofeste zuster kreeg zij werk in de keuken en de zorg over de wasserij en de linnenkamer. Haar oversten beschreven haar als plichtsgetrouw, hulpvaardig, ingetogen en gedurende de recreatietijden goedlachs en blijmoedig. Toen de bisschop van Tai-Yuan-Foe in het roerige China zusters zocht voor zijn missiepost en met name voor het weeshuis en een op te richten hospitaal, was Marie Adolphine n van de acht zusters die daarvoor werden aangewezen. Ondanks dat ze erop gewezen was dat daar onlangs nog westerse missionarissen gemarteld en gedood waren, wilde ze toch naar China. Ze zou voor God alles over hebben gehad, ook haar leven. De zeereis naar China was zwaar. En van de acht zusters overleed tijdens de reis naar Tai-yuan-foe. Bij aankomst bleek dat de voorzieningen van de missiepost karig waren. Mede daardoor kampten de zusters een jaar lang met allerlei ontberingen en ernstige ziekten. Onenigheid met de bisschop en tegenwerking van de Chinese leiding van het weeshuis leidde tot teleurstelling bij de zusters. In juli 1900 bereikten moordende en plunderende bokserbendes Tai-Yuan-Foe. Na een schijnproces werden op 9 juli 1900 alle missionarissen (zeven zusters, twee bisschoppen, twee paters en een broeder), eerst de mannen dan de vrouwen, met het zwaard onthoofd.

Op 10 december 1926 werd begonnen aan het proces ter zaligverklaring van Marie Adolphine en andere vermoorde missionarissen en christenen van Tai-Yuan-Foe door Paus Pius XI. De zaligverklaring werd op op 24 november 1946 uitgesproken door Paus Pius XII. Hierdoor was ze de eerste Nederlandse martelares. Op 1 oktober 2000 werd ze tenslotte door paus Johannes Paulus II heilig verklaard.  Haar feestdag valt op een zondag nabij 8 juli. Foto's Wim Blankers 

 Meer informatie: op de website  www.zustermarieadolphine.nl