Drie mariakapellen in Oisterwijk

1e Kapel

 Mariakapel op het Bungalowpark-Hermitage  een schitterende lokatie aan de rand van een beschermd
natuurgebied, Op de hoek van de Nemelaerweg en de  Posthoornseweg

Deze kapel is gesticht in 1988 door de toenmalige eigenaar van het recreatiepark Peter van Amelsfoort tezamen met Zuster Arnoldi van Hazendonk. Deze stichters zijn indertijd geïnspireerd geweest door de Heilige Broeder Mutien Marie uit Malone in Belgie. Wel hebben zij besloten de kapel als "Mariakapel van de Vrede" te dopen. In dat jaar is de kapel ingewijd door Padre Enrique Merks In 2002 is de campanile (vrijstaande toren met luidklok) gebouwd tezamen met glas in lood voor de 6 kapelramen. In dat jaar zijn deze zaken ingezegend door Pastoor A. Klessens. In de luidklok is de tekst gegoten "Circulo Vitae Finis Non Est". Deze tekst komt ook voor op de glas in loodramen waarin de betekenis van deze tekst is uitgebeeld. Deze tekst betekent "De cyclus van het leven eindigt nimmer".   Bron: Joost Knotter bestuurslid van de VVE-Hermitage


2e Kapel aan  de Oirschotsebaan 

 

Kunt u iets meer over deze Mariakapel vertellen dat beslist hieronder zou kunnen staan? Klik dan op Reactie/Opmerkingen, schrijf de tekst in het venster, dat verschijnt en klik op verzenden .Bij voorbaat dank. De webmaster : Joop Timmermans.


3e Gessels kapelleke.

Kapel, een laags met een rechthoekig schip, zadeldak en topgevel. De muren zijn van witgekalkte baksteen, de daken gedekt met leien in maasdekking. Gevelsteen: ‘Deze kapel werd gesticht in het jaar onzes Heeren 1939 en op 8 december toegewijd aan O.L.Vrouw’. In de kapel plaquette met namen van in de oorlog gesneuvelde Moergestelnaren. Bijzonderheden De kapel is gebouwd in opdracht van Caroll Schade, nadat hij een ernstig auto-ongeluk overleefd had. Deze woonde op ‘De Hooge Braaken’. De kapel is jarenlang onderhouden door de familie Hoosemans. Jaarlijks op 15 augustus (Maria Ten Hemelopneming) wordt bij de kapel in de openlucht een Heilige Mis opgedragen. De kapel heeft dikwijls last gehad van vandalisme, waarvan met name het interieur veel geleden heeft. Het beeld is ook niet meer het oorspronkelijke. De kapel trekt dagelijks belangstelling uit zowel Moergestel als Oisterwijk en er branden altijd kaarsjes