Noord Deurningen Johanninksweg t/o nr 61 

 

In het jaar onzes Heren, 1954, hetwelk de roemrijk regerende Paus Pius X11 had uitgeroepen tot Mariajaar, werd onder het episcopaat van Johannes Kard. de jong en het pastoraat van dr. j.a.de goey deze cloese opgetrokken.
Het gebouw bood eertijds onderdakaan een klopje op het erve grashof te noord deurningen, die het maakte tot een huis des gebeds.
De bouwvallen werden tot nieuwe glorie opgerichtonder het kapelanaat van g. nieuweweme, waarvoor werden aangezocht de architect w. morsink uit ootmarsum, de beeldhouwer jac. maris uit heumen en de aannemer g brookhuis alhier.
Veel handen arbeidden er aan en veel erven gaven materialen, terwijl alle gelovigen van noord deurningen in de meimaand van dat jaar met gulle hand de bouw fourneerden.Moge O.L.Vrouw van de cloese allen zegenen die arbeid, geld of goed gaven aan Haar heiligdom en mogen de velen, die er komen bidden Haar voorspraak ondervinden.Gegeven te noord deurningen op Maria geboorte 1954.
Het volgende gebed baden we vroeger altijd met onze ouders als we gingen wandelen en even bij Maria binnengingen. We zorgen er nu voor dat dit gebed er altijd ligt, zodat de mensen het kunnen meenemen.


KINDERGEBED.

LIEVE VROUWE VAN DE VREDE,
LUISTER NAAR MIJN KINDERBEDE:
VELE MENSEN ZIJN IN NOOD;
RED ZE VAN DE WISSE DOOD.
WIL TOCH AAN UW JEZUS ZEGGEN
DAT HIJ ZIJNE HANDEN STREKKE
OVER DEZE ZEE VAN SMART.
TROOSTER ALLER MENSENHART.
WEESGEGROETJES BID IK TROUW
U TER ERE LIEVE VROUW.
O, MARIA HELP ME NU
HEEL DE WERELD WACHT OP U.
MARIA HELPT, MARIA HEEFT GEHOLPEN,
MARIA ZAL VERDER HELPEN. AMEN.