Nispen  Vredeskapel aan de Heijbeeksestraat

De Vredeskapel in Nispen (gemeente Roosendaal) is opgericht ter nagedachtenis aan 22 medeburgers die tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen zijn omgekomen. Met het gedenkteken wordt tevens stilgestaan bij de bevrijding. Door al het oorlogsgeweld en het verlangen naar vrede ontstonden tegen het einde van de bezetting plannen om een kapel te bouwen. Kapelaan Lannoye wierp zich op als voorman om zodra de oorlog voorbij was een kapel te bouwen en deze op te dragen aan 'Maria, Koningin van de Vrede'. In juli 1945 werd aan het architectenbureau van Jos Cuypers te Roermond opdracht gegeven om een kapel te ontwerpen. Om de bouw van het gedenkteken te kunnen bekostigen, werd onder de parochianen een collecte gehouden. Op 26 oktober 1945 werd de eerste steen door pastoor Fassaert gelegd. De kapel was gereed in april 1946. De kapel werd plechtig ingewijd op 4 mei 1946 door pastoor H. Fassaert. De Vredeskapel in Nispen (gemeente Roosendaal) is vervaardigd uit baksteen. Het bouwwerk is voorzien van een puntdak, een booggewelf en een houten toegangsdeur. Op de voorzijde van de kapel is een reliëf van een engel en een gewonde, liggende mannenfiguur bevestigd. Het interieur van de kapel is voorzien van een witmarmeren vloer. Centraal staat een eikenhouten altaar, bekroond door een kruis met corpus. Boven het altaar is in een nis een Mariabeeld geplaatst. Aan weerszijden van het beeld zijn gekleurde bloemmotieven aangebracht. In de rechtermuur is een gedenkplaat ingemetseld. De gedenksteen bij de kapel is onthuld op 29 oktober 1994 door de heer J. Verhaard (voorzitter van het Nispense Oranje-Comité), ter gelegenheid van de 50ste herdenking van de bevrijding. Bron:http://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/zoeken/monument-detail/_rp_main_elementId/1_16146   Foto's Wim Blankers.