Mill    3 Mariakapellen


1e  Kapel :  Mariakapel in de Acaciahof aan de Hoogstraat in Mill

Deze nieuwe Mariakapel staat in de Acaciahof te Mill. Op zondag 15 oktober 2019 werd de kapel ingezegend door pastoor van der Meijden. De plechtige gebeurtenis werd omlijst met zang van het gemengd-, ouderen- en kinderkoor en met het lied ďOde aan MariaĒ. Dit lied is speciaal voor deze gelegenheid gecomponeerd door Annie en Leo Josemanders. In deze kapel bevind zich een een gebedenboek waar men gebedsintenties kan schrijven. U maakt hier voor anderen zichtbaar met welke bedoeling U in deze kapel komt bidden. De bezoekers van deze kapel kunnen daardoor uw gebed ondersteunen, zo versterken we elkaars gebed.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2e  Kapel : Aan de Kampweg

Op dit schilderij staat de volgende tekst te lezen:

Het initiatief om deze kapel te bouwen is genomen door HenriŽtte de Bruijn-Vloet. De 1e steenlegging heeft plaats gehad op 3 Mei 2006 door Maria Vloet-Linders. Deze kapel is gebouwd door Jos de Bruijn met medewerking van buurtbewoners. De officiŽle opening heeft plaatsgehad op zondag 18 maart 2007 door Maria Vloet-Linders en aansluitend is de zegening van het Mariabeeld en de kapel verricht door mgr.A.Hurkmans met assistentie van Pastoor A.van der Meijden. 


3e  Kapel    :O.L.Vrouw, Maria ten Hove  Kapelweg 13 Mill

- Omstreeks 1160 kreeg de norbertijner abdij MariŽnweerd toestemming van de bisschop van Luik om op haar uithof te Mill de mis te vieren en haar broeders te begraven. Waarschijnlijk is hier toen een kapel gesticht die was gelegen tussen de uithofgebouwen. De huidige kapel werd in de 15e eeuw gebouwd, uitgevoerd in gotische stijl. Na 1648, toen de norbertijnen waren vertrokken en de uithof tot de domeinen van de Nassaus was gaan behoren, raakte de kapel steeds meer in verval. In 1672 was zij al leeg, verlaten en zonder glasramen, terwijl aan het begin van de 20e eeuw nog slechts enkele armzalige resten van het gebouw overeind stonden.- In 1975 nam de gemeente het bezit van de ruÔne over van het rijk. In de jaren 1977-1980 zijn kapel en voorportaal herbouwd onder leiding van architect J. de Jong uit Schaijk. Thans wordt de kapel gebruikt als gemeentelijke trouwzaal. Bron : Meertens instituut  Foto's : Joop Timmermans.


Kunt u iets meer over deze Mariakapel vertellen dat beslist hieronder zou kunnen staan? Klik dan op Reactie/Opmerkingen, schrijf de tekst in het venster, dat verschijnt en klik op verzenden .Bij voorbaat dank. De webmaster : Joop Timmermans.