Milheeze

Mariakapel Schutboomsestraat t/o nr 12

De MARIAKAPEL is in 1938 gebouwd ter ere van het priesterjubileum van J. Simonis. De kapel, gebouwd in de stijl van de Delftse School, bevindt zich iets buiten de bebouwde kom van Milheeze. Omschrijving De kapel heeft een vierkante plattegrond en is opgetrokken uit imitatie handvorm baksteen met vlechtingen. Op het haaks op de weg staande zadeldak liggen leien in maasdekking. In de zijden en aan de voorkant bevinden zich rondboogtripletten met slanke hardsteen zuilen en aanzetstenen. De muuropeningen zijn afgeschermd door smeedijzeren hekwerk. In de puntgevel aan de voorzijde bevindt zich een blind rondraam en een bekroning in de vorm van een smeedijzeren kruis. Via drie baksteen treden komt men in het inwendige. Op de vloer liggen plavuizen, de muren zijn van baksteen en het plafond is een wit geschilderd en gepleisterd tongewelf. In de achterzijde is een rondboognis met tekstbanderolle en Mariabeeld op baksteen sokkel. De in zandsteen gehouwen tekst luidt: "1898 - Geschenk der parochianen aan Maria, bij het 40 j. priesterjubil. v.h. pastoor J. Simonis - 1938". Het polychrome Mariabeeld met Kind is aan de achterzijde gemerkt met: "Namaak verboden g.l.v. 4228". De afkorting g.l.v. staat waarschijnlijk voor de beeldenfabriek van Gerard Linssen te Venlo.  Het gebouw heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een geestelijke ontwikkeling, in het bijzonder de ontwikeling van de katholieke devotiecultuur. Het heeft architectuurhistorisch belang als voorbeeld van de Delftse Schoolstijl. Het is gaaf bewaard gebleven. Bouwperiode: 1938 Gevels en Materialen: Baksteen Gebouwd ter gelegenheid van jubileum van pastoor.


Milheeze -  Mariagrot

Met dank aan : Karel Peters (foto v grot)  

A.v.Bommel  (foto's van inwijding)   Bron: A van Bommel Heikamp 4 Milheeze

Onderste drie foto's zijn op 25 augustus 2009 gemaakt toen de pastor, Noud van Eikhof de grot inzegende

Op verzoek van het bestuur van de KBO, was in overleg met het kerkbestuur de Lourdes grot verplaatst naar pastorie tuin. Deze grot is in 1956 gemaakt in de tuin van Maria-Oord, door Karel en Toon van Bommel, we hebben met medewerking van zuster Hadriana en Gerard van Hees met paard en kar een grote hoop zand verzameld uit de tuin van het klooster, te dien tijde moest dat allemaal met de schop gebeuren. Nadat alles gerealiseerd was werd iedereen uitgenodigd bij de zusters, ook de 9 personen, ( hun namen zijn bekend bij kerkbestuur), die tezamen het Maria beeld geschonken hebben, Bij deze gelegenheid kreeg iedereen een HANDBOEK voor de KATHOLIEKE JONGEMAN van Boekhandel St . Willibrordus Deurne en symbolisch 1 gulden. Dit is de tekst, geschreven door Moeder Overste in 1956 Uit dankbaarheid voor Uw trouwe hulp. Maria moge U zegenen 14-5-1956 Uw dankbare zusters van O.L. Vrouw

Feestdag Onze Lieve Vrouw van Lourdes: 11 februari Feestdag Bernadette Soubirous : 16 april ; 18 februari in Frankrijk

Eerst verschijning donderdag 11 februari 1858. Achttiende en laatste verschijning vrijdag 16 juli 1858