Luyksgestel  2 Mariakapellen


1e kapel op de hoek Kapelweg-Molenstraat.

A

Crijnskapelletje of Kleine Kapel, is een 18e eeuws kapelletje dat is gebouwd door het echtpaar Krijten dat, naar verluidt, de wens om een kind te krijgen verhoord zag. Vermoedelijk echter is hier een kind te vondeling gelegd. Dit zou in 1771 gebeurd zijn. Het is een bakstenen gebouwtje met zadeldak. Erachter staat een oude Linde. Foto's Daan de Jong


Kunt u iets meer over deze Mariakapel vertellen dat beslist hieronder zou moeten staan? Klik dan op Reactie/Opmerkingen, schrijf de tekst in het venster, dat verschijnt en klik op verzenden .Bij voorbaat dank. De webmaster : Joop Timmermans.


2e kapel De Heilig Kruiskapel

De Heilig Kruiskapel of Grote Kapel is een kapel uit 1727, maar in 1641 werd er al gewag gemaakt van een heilig huysken. Omdat Luyksgestel bij de Zuidelijke Nederlanden behoorde kon de katholieke devotie hier ononderbroken gedijen en is de kapel ook nooit aan de katholieke eredienst onttrokken geweest. Het is een eenvoudig gebouwtje met een steil, met leien bedekt zadeldak en een torentje erop. In de 19e eeuw is er een portaaltje voor gemaakt. Veel van het interieur is naar de parochiekerk overgebracht, maar er is nog een neoclassicistisch altaarstuk dat de Heilige Sebastiaan en de Heilige Nicolaas voorstelt. Ook vindt men er een 18e eeuws kruisbeeld en beelden van de heilige Barbara en de heilige Lucia. In 1956 zijn er glasramen van René Groenen aangebracht. Er bestond een houten beeldje, Onze Lieve Vrouwe van Luyksgestel, waaraan men wonderbaarlijke genezingen toeschreef maar dat in de jaren '60 van de 20e eeuw werd gestolen. De teutenfamilie De Haan is nauw met de kapel verbonden nadat Maria Peeters-de Haan op het einde van de 19e eeuw van een ernstige ziekte genas, naar haar zeggen op voorspraak van deze Onze Lieve Vrouw. De familie heeft regelmatig bijgedragen aan restauraties en opknapbeurten. De kapel is een Rijksmonument en werd in 1974 gerestaureerd.

Achter de kapel bevindt zich een modern kruisbeeld in brons, dat in 1997 werd vervaardigd door Toon Slegers. Dit past in de traditie, want vroeger hing er buiten de kapel, onder een afdakje, een 15e of 16e eeuws houten kruisbeeld, dat nu het interieur van de Sint-Martinuskerk siert. Foto's: Daan de Jong  Bron: Wikipedia