Loon op Zand 2 Mariakapellen


1e ( Kraanven.)

Deze Mariakapel in het Kraanven, een van de oudste buurtschappen van  Loon op Zand, is van recente datum en gebouwd in 1998. Het Kraanven  met haar oude naam Craenven wordt al vermeld in de Middeleeuwen in de Bossche Protocollen  (1382 - 1391) en dankt haar naam aan kraanvogels die er in een  nabijgelegen ven neerstreken. Al in 1413 moet hier een kapel toegewijd  aan "Sancta Maria Virgini" hebben gestaan. Loon op Zand viel toen  onder de beschermheerschap van de Norbertijnen. De kronieken vermelden  dat tijdens een pestepidemie in  1625 bij deze kapel zijn opgebaard. Later raakte het buurtschap meer  en meer ontvolkt en verdween de kapel.  De bepaald niet meer alledaagse nieuwbouw in 1998 is een initiatief  van mevrouw M. Verkuijl - Bringman. Ze kwam op het idee, in de eerste  plaats door haar Limburgse komaf, toen ze in de oude monumentale  boerderij aan het Kraanven kwam wonen. De bij dit pand behorende  Tiendschuur en bakhuis zijn al lang verdwenen. Haar initiatief heeft ook een religieuze achtergrond:  overdag zijn de kerken meestal dicht, terwijl je in een kapel altijd  terecht kunt. Architect H. Prins maakte het ontwerp en de bouwopdracht  kreeg de Loonse aannemer W. van Rooij. Op ambachtelijke wijze werd de  bouw in 4 maanden gerealiseerd door C. Botermans en P. van Vugt.  Op 27 februari 1999 werd de kapel ingewijd door Pastoor R. Aarden met  daarin de beeltenis van de Wonderdadige Maagd Maria. Het is een kopie  van het Parijse Mariabeeld, zoals zij is verschenen aan de H. Catharina Laboure in  1830.  Bron:Lange-Afstand-Wandelvereniging "VIA-VIA"    www.wandelpaden.com     www.wandelpaden.com


2e Deze Maria kapel staat aan de Kasteellaan, tegenover de TV toren.

Foto's Daan de Jong.