Leveroy (gem.Nederweerd)

De witte mariakapel aan de Deckersstraat werd in 1919 gebouwd door de familie van Roy uit Leveroy.

 Meester Breukers die in de buurt woonde heeft de spreuken gemaakt.De kapel hoorde altijd bij de boerderij die erachter ligt.

 Achtereenvolgens woonde hier de familie van Roy,de familie Corsten en de huidige eigenaar van het huis en het kapelletje is Harry Stienen.

Opgesteld door N Corsten-Reijnders Deckersstraat 1  6091NG Leveroy. tel 0495-651264 bron :Roger Corsten