Keijenborg 2 Mariakapellen


(1e)  Koldeweiweg t/o Maria Postel  

Deze open kapel werd opgericht in 1927 ter herinnering aan de eerste heilige

 sacramentsprocessie die in datzelfde jaar gehouden werd.

Zie ook onder vernieling !

________________________________________________________________________________________________________________________________

(2e)    Kapel bij de Kerk

Deze Mariakapel bevindt zich op het kerkplein bij de Sint-Jan de Doperkerk. De eerder

op deze plek gebouwde kapel was dusdanig bouwvallig dat men in 1995 besloot een nieuw

Mariakapelletje te bouwen op dezelfde plaats. Het beeld is van de rouwende Maria met

het lichaam van haar gestorven zoon op haar schoot De weergaven van dit thema wordt ook

 wel de Pita (Bewening)genoemd.