Huijbergen  2 Kapellen.


 

1e  Hollandseweg    LIEVE VROUWE KAPELLETJE

 "Al hebben wij in ’t bouwvak nie veul te vertellen, Toch bouwen we heel Brabant vol schone kapellen, En al is ’t wat krom, mee wat deuken d’r in, Daar zit ‘m nou ’t artistieke net in." Aldus de Tilburgse studenten die dit kapelletje in 1933 bouwden. In het Interbellum, de periode tussen de twee wereldoorlogen, zijn vooral in Noord-Brabant veel kapelletjes gebouwd.   http://www.woensdrecht.nl/asp/VrijeTijdCultuur/VrijeTijdCultuur.asp?nPageID=5195

Uitleg 2  Eerste studentenkapelletje ter ere van Onze Lieve Vrouw van Brabant Het eerste bouwsel dat het Brabants Studentengilde van Onze Lieve Vrouw voortbracht was een devotiekapel ter ere van Onze Lieve Vrouw in Huijbergen, waar het gilde in het instituut Ste. Marie van 26 tot 30 juli 1933 zijn studiedagen hield. Ieder jaar koos het een andere plaats uit voor zijn traditionele zomerkamp. En om te tonen dat de studenten niet alleen met het hoofd maar ook met handwerk iets wilden toevoegen aan de luister van ons gewest, zoals het gilde in die tijd schreef, werd er nagenoeg elk jaar een veldkapel gebouwd. Jos Bedaux zou als aankomend architect menig studentenkapel gaan ontwerpen. In de hof van het ouderlijk huis had hij eerder al een Mariakapelletje gebouwd dat nu als duplicaat, zij het in vergrote vorm, kon worden overgenomen. Zonder bestek en tekeningen werd het bouwseltje aan de Hollandseweg in vier dagen tijd gebouwd, waarbij ook de broers van Jos Bedaux de helpende hand boden. Uitgangspunt was een schets in klad. Het werd een ietwat grillig gebouwd muurtje met een spitsboognis, waarvoor de bevriende beeldhouwer Manus Evers een Maria met kind van gewapend gips vervaardigde die voorlopig als model moest dienen. Alle bouwmaterialen werden gratis verkregen. Al in de beginfase van de bouw zorgde de plaatselijke veldwachter voor problemen omdat er geen officiële bouwvergunning was aangevraagd, iets wat het studentengilde in haar geschiedenis nooit heeft gedaan. ‘s Middags was hij in uniform teruggekomen om een proces verbaal op te maken. Er werd echter nooit meer iets op gehoord. Op zaterdagmiddag was het kapelletje klaar, maar het zat de bouwers niet echt mee. Ze hadden grote moeite gehad met het maken van de ezelsrug op de bovenkant en net toen hij klaar was bezweken de stenen en viel de ezelsrug naar beneden. Er is toen zondags nog doorgewerkt. Nog diezelfde zondag, op 10 juli, werd het kapelletje ingewijd. In 1979 onderging het een opknapbeurt op initiatief van de Heemkundekring Huijbergen. Er werd een comité tot behoud van het kapelletje gevormd, bestaande uit afgevaardigden van het kerkbestuur, de heemkundekring en bewoners van de Hollandseweg. Bij de Rabobank in Huijbergen werd een rekening geopend waar ieder die wilde kon Storten ten behoeve van het herstel. Ook daadwerkelijke steun werd toegezegd. Het muurtje dat tijdens de oorlog te lijden had gehad van granaatscherven en nadien van vandalisme was sterk in verval geraakt. Nogal wat stenen waren het traliewerk was stuk, het Mariabeeld beschadigd en het knielbankje verdwenen. Beeldhouwer Kemperman uit Bergen op Zoom maakte een nieuw Mariabeeld in steen. Het muurwerk werd opnieuw ingevoegd, een nieuwe lantaarn gehangen, een zitbank geplaatst en ook de ingemetselde titelsteen werd onder handen genomen. De over gebleven stenen begroef men in een plastic zak naast het kapelletje. Op 14 oktober 1979 werd het opnieuw ingewijd. Het comité bleef de zorg voor het religieuze monumentje dragen.  Bron langs ’s heren wegen.  Foto's: Wim Blankers.


2e  deTeresiakapel  Staartsestraat in het bos tegenover huisnummer 39

Bij dit Teresiabeeld uit de jaren 30 en in het bijbehorende bos beleven veel inwoners van Huijbergen een moment van rust en bezinning. Het beeld dat gewijd is aan Teresia van Lisieux (1873-1897, heilig verklaard in 1925) is één van de vele markante overblijfselen van de kloosterbroeders van Huijbergen. Na grondige restauratie (2001, Stichting Vraag en Aanbod) is het beeld herplaatst.   Foto's Wim Blankers


Kunt u iets meer over deze Mariakapel vertellen dat beslist hieronder zou moeten staan? Klik dan op Reactie/Opmerkingen, schrijf de tekst in het venster, dat verschijnt en klik op verzenden .Bij voorbaat dank. De webmaster : Joop Timmermans.