Hoorn

  Mariakapel ? te Hoorn
Kloosterkapel, kogelbewaarplaats, kerk en kunstcentrum

Hoorn heeft negen kloosters met bijbehorende kapellen gehad. Helaas zijn er maar weinig van bewaard gebleven. Het Mariaklooster was gevestigd op de plaats van het latere Burgerweeshuis aan de Turfhaven en de Korte Achterstraat. De aan de Korte Achterstraat gelegen Mariakapel is het kerkgebouw dat bij dit klooster hoorde. Het boek besteedt aandacht aan het rijke geestelijke leven dat zich in de vijftiende en zestiende eeuw in Hoorn afspeelde. Ook doet het boek verslag van de opslag van wapens in de kapel in de zeventiende en achttiende eeuw. Begin negentiende eeuw krijgt de kapel weer een kerkelijke functie. De Rooms Katholieke kerk richt de kapel dan in voor de eredienst. Een grote brand maakte in 1877 een einde aan het gebruik van de kapel door de katholieken. Daarna heeft het gebouw lange tijd dienst gedaan voor de Gereformeerde gemeenschap. Sinds de jaren negentig is de kapel als kunstcentrum ingericht, met Café Dada, Sandberg 2 en Filmhuis Hoorn.

Auteur: Boezaard, A. en J. van der Heijden     Foto :Joop Timmermans.