Hoogerheide

Uit dankbaarheid aan Maria hebben bewoners van de Wouwbaan en omliggende straten na de Tweede Wereldoorlog het initiatief genomen om een kapelletje te bouwen. Het bouwwerkje en het kapeltuintje zijn eigendom van het kerkbestuur. Het onderhoud wordt nog met trouw aan het eerste idee uitgevoerd door een buurtbewoner. Deze naoorlogse dankkapel werd omstreeks 1950 gebouwd aan de Wouwbaan, Het betreft een bakstenen bedehuisje onder een pannen zadeldakje met in het interieur een beeld van Maria met kind. (Bron: Langs ís heren wegen) Foto,s: Wim Blankers.