Heusdenhout (Breda)

In 1518 wordt de Kapel voor het eerst genoemd,wanneer de aartsdeken van Kempenland toestemming geeft om in de Kapel de H.Mis op te dragen. De plattelands-gemeenschap wilde graag een eigen kerkje, want het was vrij ver lopen naar de parochiekerk van Ginneken. En ook Breda lag niet naast de deur. Bovendien kreeg de stad nieuwe stadswallen, en men was ( zoals ook in Teteringen) bang dat de toegang naar de grote kerk van de stad er niet gemakkelijker op zou worden, vanwege gesloten poorten enz. Na 1650 doet het verval zijn intrede en wordt de kapel gebruikt voor inkwartiering van soldaten, als paarden- en geitenstal, en ook als school. Dat laatste waarschijnlijk gedurende minstens honderd jaar nà 1769. In die tijd is de zijdeur ook aangebracht. Al bij al werd de toestand van de kapel er niet beter op. Totdat rond 1930 er plannen komen om de dan totaal onderkomen kapel te restaureren. In 1936 werd voor het eerst na 1648 weer Eucharistie gevierd. Diverse beelden en voorwerpen worden in de tijd daarop volgende aangeschaft. Origineelbij- de-kapel-behorend is alléén het luidklokje in de toren, gegoten in 1602 te Antwerpen en in 1605 aldaar gekocht. Na 1936 hebben er nog verschillende restauraties plaats gehad. In de loop van de tachtiger jaren is het rieten dak volledig vernieuwd; verschillende gias-in-lood-ramen werden hersteld; nieuwe stoelen werden aangeschaft. De meest recente restauratie had plaats in 1997: het altaar werd verlaagd en verkleind; het koor werd aangepast; de geroeste ijzeren steunbalken bij de glas-in-loodramen werden vervangen; en het torenlje werd hersteld. In 1998 werd via een actie een pijporgeltje aangeschaft. Tevens werd het interieur opnieuw bekeken. JUWEELTJE. De kapel fungeert nu als bijkerk van de parochie Breda-Oost (Michaëlkerk), en wordt intensief gebruikt voor vieringen rond doop, huwelijk, jubilea, voor allerlei gebeds-en meditatiebij eenkomsten, en voor de gebruikelijke weekvieringen woens dagavond en vrijdagmorgen. Iedereen ervaart de kapel van wege haar eenvoud en intimiteit als een juweeltje in de parochie Breda-Oost en de wijk Heusdenhout.    Bron : Foto's en tekst: Bep Kerstens