Heeswijk De Bevrijdingskapel Mgr. van Oorschotstraat

Foto's Daan de Jong

In de kapel hangt een Maria-relif. Ook staat er een beeldje van een parachutist. Boven de ingang is een relif van een visarend (het embleem van de 101ste Airborne Divisie) aangebracht. Tegenover de kapel zijn twee ingemetselde plaquettes en twee Airborne-bankjes geplaatst. De tekst op het relif boven de ingang luidt: 'U.S.A. LIBERATION MEMORIAL AIRB.' Het beeldje is in 1959 in de kapel geplaatst.

De Bevrijdingskapel in Heeswijk is opgericht uit dankbaarheid voor de bevrijding. Het geallieerde bevrijdingsoffensief (operatie 'Market Garden') vond plaats van 17 tot 26 september 1944. Met deze grootscheepse operatie, waarbij luchtlandingstroepen in een bliksemsnelle aanval bruggen moesten veiligstellen, wilden de geallieerden een doorstoot naar Duitsland forceren. De Slag om Arnhem werd echter verloren, waardoor de aanval stokte. Dankzij de samenwerking van Amerikaanse en Engelse soldaten kon in Brabant een strook vrij gebied, 'de Corridor' genaamd, behouden blijven. Onder meer van daaruit werd in de maanden daarna de rest van Brabant bevrijd. Bij de landingen op 17 september 1944 kwamen de Amerikaanse parachutisten van het 501ste Regiment, onder leiding van luitenant-kolonel W.O. Kinnard, buiten hun eigenlijke droppingszone Veghel terecht. Zij landden in de omgeving van kasteel Heeswijk. Aalmoezenier Francis Sampson viel zelfs in de slotgracht. Door Heeswijk en Dinther rukten zij op naar Veghel, een belangrijk knooppunt van wegen en bruggen op 'Hell's Highway'. Het monument is onthuld in 1954.