Handel

Is oorspronkelijk van Jos Bedaux gebouwd 1946 en het afdak is later vergroot

Foto's : frans Bedaux

Van alle bekende Maria- heiligdommen van Brabant,bezit Handel het eerstgeboorterecht. Het miraculeuze beeldje van Onze lieve Vrouw van Handel wordt het eerste, het oudste van geheel Brabant genoemd. Omstreeks het jaar 1220 is de verering ontstaan. Volgens een zeer oude legende zou het beeldje gevonden zijn door een Bakelse scheper midden op de hei" ,,op enen doren stock" ter plaatse waar nu de kapel gebouwd is. Een ander legende plaatst de vinding van het miraculeuze beeldje op een afstand van ongeveer 7 minuten van de kapel en verhaalt, dat, toen men daar een heiligdom wilde bouwen ter ere van O.L.Vrouw, de trekbeesten die de materialen aanreden, niet tot stilstand waren te brengen en doortrokken tot waar nu de kapel gebouwd is. De z.g. Ossenkapel aan de weg naar Gemert bewaart nog de herinnering aan deze legende. Hoe Maria het werk van haar kinderen op prijs stelde verhaalt het volgende: toen bij de bouw van het kapelletje het nodige water ontbrak,ontstond opeens een wel in de zandige bodem; spoedig bouwde men daar een putje,het heilige putje genoemd, waarin tot nu toe het water nooit ontbrak. Het water wordt door pelgrims met godsvrucht gebruikt en velen danken aan het vertrouwvol gebruik hun genezing. Vele genezingen zijn opgetekend. O.L.Vrouw van Handel: "Toevlucht van de zondaars en Troosteres der bedrukten". Dat is Zij hier geweest, honderden jaren lang! Dat is Zij hier nog! Het aantal van hen die hier door Maria blij en gelukkig gemaakt zijn, is niet in cijfers te geven. Dat is het tere geheim van Onze Lieve Vrouw van Handel! Bron: Bedevaartboekje,Bij Moeder Maria in Handel. Meer informatie: www.onzelievevrouwvanhandel.nl