3 Mariakapellen


1e kapel “Onze Lieve Vrouw van Vrede”  Veldmaat 

Historie Vele parochianen, in ieder geval geboren voor 1960 kunnen zich nog goed de Mariakapel herinneren aan de Veldmaterstraat bij de boerderij van ten Voorde beter bekend als: ’n Klomp. Een korte historie.Op 4 september 1953 kwam kapelaan J.W.M. Spekschate naar de H.H. Bonifatius en Gezellenparochie, Veldmaat te Haaksbergen. Hij kwam bij pastoor Jetze Brandsma. Hij bleef tot januari 1955. Hij is niet lang in de Veldmaat geweest, maar hij was zeer populair. Kon geweldig goed preken en bovenal mensen enthousiasmeren. Zo heeft hij o.a. de kruiswegstaties in de kerk bij elkaar gepreekt tijdens de veertigdagentijd in de zogenaamde vastenpreken. Ook was hij de initiator achter de Mariakapel aan de Veldmaterstraat. Deze werd daar gebouwd in 1954. Mede door de KAJ (Katholieke arbeiders jongeren). Het metselwerk werd uitgevoerd door Jans Lubberink en de kunstenaar van het mozaïek was Joop Kruip. In de jaren 70 van de vorige eeuw werd de nieuwbouwwijk “de Els” gebouwd. De kapel moest plaats maken voor woningen. Het Tweede Vaticaanse Concilie was geweest (een indirect gevolg daarvan was de tweede beeldenstorm). De kapel werd derhalve in 1970 gesloopt. Sloopvergunning e.d. kenden ze in die tijd nog niet.

Naam: “Onze Lieve Vrouw van Vrede”. In augustus 2008 heeft koster Herman Waanders gesproken met kapelaan Spekschate. Over de naam van de kapel wist hij het volgende te vertellen. …”Ik (kapelaan Spekschate) heb altijd veel gebeden tot de H. Maagd Maria, met name om Vrede. Ik ben priester gewijd op 12 juli 1942, midden in de Tweede Wereldoorlog. Toen heb ik extra veel gebeden om Vrede onder de mensen. Toen ik in de Veldmaat kapelaan was en de “kapel” werd ingezegend waren er elders in de wereld oorlogen en onderdrukkingen. Het was voor mijn niet moeilijk om de kapel ”Onze Lieve Vrouw van de Vrede” te noemen. Ook sprak mee dat ik altijd gebeden heb en nog steeds bid voor Vrede onder de mensen onderling. Vrede voor ieder van ons, ook van binnen. Vrede met onszelf “... Aldus oud kapelaan Jo Spekschate. Kapelaan Spekschate overleed op 94 jarige leeftijd op 5 januari 2010.

Financiën De kapel is herbouwd onder auspiciën van een nog op te richten broederschap. Deze bestaat uit een vertegenwoordiger van de historische kring, nl. Eric Ooink, iemand uit de wijkraad, namelijk Jan van Binsbergen en namens de parochie Jos Westendorp. De bouw is verricht door vrijwilligers van de parochie H.H. Bonifatius en Gezellen. We spreken over herstel van cultureel erfgoed. Derhalve is een bedrag beschikbaar gesteld via de gemeente en de wijkraad Veldmaat en andere instanties en particulieren.

Herbouw De kapel is herbouwd in de maanden maart en april van 2009. Op 19 maart is de eerste steen gelegd door pastoor H.A.M. de Jong, pastoor van de parochie H.H. Bonifatius en Gezellen. Op zondag 17 mei 2009, de parochie vierde haar 75 jarig bestaan is de kapel de door aartsbisschop van Utrecht Mgr. dr. W.J. Eijk geassisteerd door pastoor H.A.M. de Jong en vele acolieten en misdienaars gezegend met wierook en wijwater. Bij beide gebeurtenissen waren vele parochianen en Mariavereerders aanwezig. Foto's en bron: Jos Westendorp


 2e kapel

 

Mariakapel, achter parochiekerk H.H. Bonifatius en Gezellen. Haaksbergen-Veldmaat

Het bouwwerkje, bestaande uit een zwart marmeren console met daarop een nis gebouwd in gotische stijl staat achter de parochiekerk van de H.H. Bonifatius en Gezellen, Veldmaat Haaksbergen, adres Veldmaterstraat 61-63, 7481 AB Haaksbergen. De kerk is gelegen in de wijk Veldmaat van Haaksbergen op de hoek van de Veldmaterstraat / Geukerdijk. Het kerkhof ligt schuin achter de kerk en net voordat je het kerkhof betreedt is het kapelletje gesitueerd voor het zogenaamde dodenhuisje. De kerk staat sinds 1997 op de lijst van Rijksmonumenten. De kerk is gebouwd in 1934. De stenen zijn zogenaamde kloostermoppen. Ook de nis van het Mariakapelletje is gebouwd van deze stenen. De console waarop één en ander staat heeft in het verleden het tabernakel van de kerk gestaan. Het is gebouwd in 1999. Naast het parochiebestuur is er binnen de parochie een onderhoudscomité actief. Dit onderhoudscomité heeft dit kapelletje gebouwd.

In de jaren 50 van de vorige eeuw was er een zeer actieve kapelaan werkzaam in onze parochie. Kapelaan Spekschate. Deze man kon mensen bewegen. Tijdens de zogenaamde vastenpreken in die tijd stond de kerk stampvol. De mensen moesten staan, rijen dik. De kerk telt 600 zitplaatsen er waren dan vaak meer dan 1000 mensen aanwezig. Deze kapelaan heeft in die tijd gezorgd dat de kerk werd verfraaid met een prachtig Mariabeeld voor in de kerk bij het Maria altaar, een prachtig Heilig Hartbeeld bij het H. Hartaltaar, hij heeft gezorgd voor een aantal gebrandschilderde ramen, afbeeldende de Heiligen Willibrord en H. Bonifatius, hij heeft geld ingezameld voor een nieuwe kruiswegstatie en nieuwe kansel. Bovenal was hij inspirator van een Mariakapel aan de Veldmaterstraat zo’n 1 km. verwijderd van de kerk, waar in die dagen in de Mei en Oktober maand een Marialof werd gehouden. Deze kapel is helaas bij woninguitbreiding in de jaren 70 van de vorige eeuw afgebroken. De verkennerij had in die tijd een zandafgraving in de parochie (richting Boekelo) waar ze met name in de zomermaanden zeer actief waren. De betreffende kapelaan was van mening dat hier een Mariakapelletje moest komen. Aldus geschiede hij zorgde voor een beeld en een nisje werd gebouwd. In de loop der jaren werd deze zandafgraving niet meer gebruikt en de eigenaar van de grond brak de nis af en legde het prachtige Mariabeeldje op de zolder “hiele” van zijn boerderij. Begin jaren negentig van de vorige eeuw overleed deze boer. De weduwe kwam tijdens opruimwerkzaamheden dit beeldje tegen. Zij gaf het aan mijn koster de heer Herman Waanders. Het beeldje zag er niet meer uit en was zwaar beschadigd. Enkele mensen van het reeds eerder genoemde onderhoudscomité hebben het betonnen beeldje opgeknapt. Het onderhoudscomité was van mening toen dat er een nieuwe plaats moest komen voor dit beeldje. In de kerk was eind jaren 80 een prachtige kapel ingericht met een fraai Mariabeeld. Deze kapel is dagelijks toegankelijk voor mensen die er een kaars willen opsteken. Derhalve werd besloten het “terug gevonden” Mariabeeldje ergens buiten bij de kerk te plaatsen. Zo kreeg dit beeldje een plek achter de kerk op weg naar het parochiekerkhof. Het werd geplaatst in 1999, de parochie en kerk bestonden in dat jaar 65 jaar. Bron:Jos Westendorp


3e kapel

Mariakapel aan de Bekkevosweg t/o nr4 zijstraat van Hasseltseweg


Kunt u iets meer over deze Mariakapel vertellen dat beslist hieronder zou moeten staan? Klik dan op Reactie/Opmerkingen, schrijf de tekst in het venster, dat verschijnt en klik op verzenden .Bij voorbaat dank. De webmaster : Joop Timmermans.