Grootebroek

Foto's en Tekst: Jan Kenter

Het feit dat het in 1958 honderd jaar geleden was, dat Maria aan Bernadette in Lourdes verscheen, was voor de parochiegemeenschap aanleiding een kapel te stichten. Deze werd geplaatst achter het gemeentehuis aan de Raadhuislaan. In de kapel werd een reliŽf, uitgevoerd in geel gebakken chamotteklei en verglaasd in lichte kleuren, voorstellende Onze Lieve Vrouw van Lourdes, aangebracht. De plaats achter het gemeentehuis bleek in de loop der jaren minder geschikt. Door de medewerking van vele vrijwilligers is de kapel opnieuw opgebouwd op de r.k. begraafplaats achter de St. Johannes de Doper kerk. Op 1 mei 1998, is de kapel door Mgr. G. Geukers opnieuw ingezegend. Velen brengen een bezoek aan de kapel om rust en vertroosting te vinden en te bidden tot Maria.