Grave  2Mariakapellen.

 Mgr W. Mutsaerts  Bisschop van 's Hertogenbosch heeft deze kapel ingezegend.

Aanwezig : Prof. Dr. J. de Quai commissaris van de koningin.

 Architect : F.C.W. Schütz - 's Hertogenbosch - Kunstenaar beeld : P. Roovers - Mook.

 Initiatiefnemers : Piet (Petrus) Pennings, geb. Schayk 30-09-1900. Destijds woonachtig op de Markt in Grave

 Frater M. Rudolp van Domburg. geb. 15-11-1893 te Tilburg.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Kunt u iets meer over deze Mariakapel vertellen dat beslist hieronder zou moeten staan? Klik dan op Reactie/Opmerkingen, schrijf de tekst in het venster, dat verschijnt en klik op verzenden .Bij voorbaat dank. De webmaster : Joop Timmermans.


(nr2)  Gassel Gemeente Grave.

De Mariakapel aan de Kapellaan in het aloude Gassel aan de Maas is ingewijd op 1 november 1958, Allerheiligen.

Gassel kende toen al sinds 1890 een Mariabedevaart naar het naburige Katwijk met rond de Staakmadonna de Onze Lieve Vrouwe - meiden, het parochiekoor en de fanfare “Meer Vreugde”, die in het moderne dorpsleven als harmonie de toon zet.

Vanaf 1950 hield men een sacramentsprocessie in het dorp, waartoe men halverwege de 3,5 kilometer een rustaltaar opbouwde tegen een schuur van de familie Louis Bardoel. Dezelfde familie gaf in 1957 een stuk grond in bruikleen voor een permanente Mariakapel.

Geïnspireerd door de toenmalige pastoor Custers en aan de hand van een ontwerp uit de Brabantse School van architect De Reus uit Oss pakte de plaatselijke K.A.B. de bouw op, waaraan werkelijk alle andere standsorganisaties daadwerkelijk of financieel meewerkten.

Na een periode van vernielingen en verval is de geheel gerenoveerde kapel in 1997 opnieuw ingezegend. Even buiten het dorp, sfeervol onder de bomen aan een wiel, zijn er sindsdien bij de Mariakapel jaarlijks twee drukbezochte openluchtvieringen, op een zondag in mei en op de zondag van of na Maria tenhemelopneming. Aan de meiviering werken naast de koren het Schuttersgilde van st.-Jan en de al aangehaalde harmonie mee. Onder de vele aanwezigen zien we niet alleen veel mensen uit de regio, maar ook de nodige oud-Gasselnaren die hier traditioneel voor “thuis komen”.

 Voor de viering draagt men devoot de in volle glorie herstelde Staakmadonna het terrein op. Dit toont wat Gassel heilig is, hoe Maria als moeder van de Mensenzoon en “Ons Moeder” droevige en blije geheimen deelt met de aanwezigen, samen levend met de handen gevouwen én uit de mouwen.

Het verbeeldt hoe moeder en kind, bij alle beperkingen en verschillen, in elkaar geloven. Van twee kanten! Want als we het over Liefde hebben scheelt dat voor allebei “twee bietjes”; thuis, in het dorp en bij ons moeder de heilige Kerk.   Bron:Geert Meijer