Goor

 Mariagrot/Lourdesgrot op landgoed Heeckeren aan de Kloosterlaan

Het landgoed Heeckeren aan de Kloosterlaan in Goor behoorde eens toe aan de familie Von Bönninghausen -von Brakestein. Begin 20.te eeuw kocht de paardenhandelaar Ten Doeschot dit goed. In 1934 waren de Zusters Dominicanessen van Neerbosch in Goor neergestreken, die het Heeckeren hadden overgenomen om er een klooster in te vestigen. Deze Zusters verzorgden het katholiek onderwijs in Goor.In dat jaar bouwden de zusters een grot, met daarin een beeld van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Nadat de Zusters in 1998 het Klooster Heeckeren hagden verlaten, werd dit beeld nogal beschadigd. Zuster Paulette Harink was achtergebleven. Een tijdlang heeft een asielzoekerscentrum in het voormalig klooster gezeten. In 2005 is het landgoed verkocht aan B. Fluttert, die er een zorginstelling als bestemming aan heeft gegeven. Zuster Paulette Harink, die zelfstandig in Goor woont,- heeft met Fluttert een overeenkomst kunnen sluiten, dat de grot met het Mariabeeld in volle glorie kon worden hersteld. Op het feest van Maria ten Hemelopneming, in de volksmond nog steeds Moeder Godsdag genoemd, was er in datzelfde jaar een Eucharistieviering in de parochiekerk, waarna men in processie naar het Heeckeren is getrokken, waar pastoor J.A.C. Jansen het Mariabeeld van Onze Lieve Vrouw van Lourdes op plechtige wijze opnieuw heeft ingewijd. De grot is voor iedereen vrij toegankelijk. Het onderhoud ervan is in handen van Zuster Paulette.   Foto's: Joop Timmermans   Bron: Bron: Mariakapellen in Twente klik hier om dit boekje te bestellen.