Elsendorp Gemeente  Gemert-Bakel

Sint Christoffel Kapel De beschermheilige van alle reizigers ( bij de rotonde)

25 juli : Heilige Christoffel, martelaar . Wat zeker is over de Heilige Christoffel, is dat hij echt bestaan heeft en dat hij pal voor zijn geloof in Christus stond. Sint Christoffel wordt in heel veel oude boeken genoemd en is altijd en overal (bijna) op dezelfde dag vereerd. Eigenlijk is het enige dat wij verder nog zeker over hem weten dit: hij is in LyciŽ, (een land dat nu deel is van Turkije) geweest en hij is daar rond het jaar 250 gemarteld omdat hij heel veel mensen Christen maakte. Eerst hebben ze geprobeerd om hem met pijlen af te schieten en toen dat niet lukte is hij onthoofd. Sint Christoffel is een zeer geliefde heilige. Een van de legenden heeft een geschiedenis die je toch kunt uitleggen. Zo kan het volgende verhaal bij voorbeeld ontstaan zijn doordat iedereen wist dat de Heilige Christoffel erg van Christus hield. Hij droeg Christus in zijn hart. Maar nu eerst de legende: Toen Sint Christoffel nog geen Christoffel heette, noemden ze hem Offerus. Hij was heel groot. Een reus met een griezelig gezicht dat op een hondenkop leek. Misschien kwam dat idee van die hondenkop doordat in een oude Latijnse tekst stond dat Reprobus uit Canašn stamde. Iemand die niet oplette las dit als;canineo;, en dat betekent hondsachtig. In ieder geval wilde Offerus alleen de machtigste koning dienen. Na lang zoeken vond hij zo;n koning. Het zou de rijkste en machtigste koning op aarde zijn. De koning wilde hem graag in dienst nemen: zo;n grote sterke reus zou hem best wel eens van pas kunnen komen. De koning was Christen. Op een dag kwam er een speelman bij het paleis. Tijdens een feest liet de koning de speelman liederen spelen. Een van die liedjes ging over de duivel.. Telkens als de naam van de duivel gezongen werd, sloeg de koning een kruisje. Offerus keek. Hij vroeg de koning wat dat kruisje te betekenen had. De koning zweeg. Toen dreigde Reprobus:;Zeg het me, of ik zal je verlaten;. De koning moest toen wel...;Ik sla altijd een kruisje als ik over de duivel hoor spreken; zei hij.;Ik ben bang dat hij mij anders in zijn macht krijgt; ;Nou, dan heb ik mij vergist;, antwoordde Reprobus.;Als U zo bang bent voor de duivel, is hij machtiger dan U. Het ga U goed, maar ik kan Uw dienaar niet meer zijn. Ik ga de duivel zelf zoeken om te vragen of hij mijn meester wil zijn. Ik wil alleen knecht zijn van de machtigste op aarde; Reprobus vertrok, op zoek naar de duivel. Hij vond hem. De duivel zag er uit als een zwarte ridder. Hij had een angstaanjagende menigte bij zich. Maar Reprobus was niet bang. Hij vroeg of hij zijn knechtje mocht zijn. Dat mocht. De duivel dacht: zo’n grote sterke man kan voor mij wel nuttig zijn. Ze gingen op pad: de duivel met al die engerikken en Reprobus. Ergens aan de kant van de weg stond een kapelletje met een kruis. De duivel maakte een enorme omweg. Reprobus vroeg:;waarom gaat U niet rechtdoor; De duivel zweeg. Toen dreigde Reprobus:;Zeg het me, of ik zal U verlaten;. De duivel kon niet anders dan toegeven dat hij nergens bang voor was. Behalve... Voor Christus! ;Nou, dan heb ik mij vergist;, antwoordde Reprobus.;Als U zo bang bent voor Christus, is Hij machtiger dan U. Het ga U goed, maar ik kan Uw dienaar niet meer zijn. Ik ga Christus zoeken om te vragen of Hij mijn Meester wil zijn. Ik wil alleen knecht zijn van de machtigste op aarde;

Reprobus verliet nu ook de duivel en ging op zoek naar Christus. Na een poos vond hij een monnik. Reprobus vertelde aan de monnik dat hij Christus wilde dienen en ontmoeten en vroeg hem hoe hij dit kon doen. De monnik antwoordde hem: je kunt Hem dienen en ontmoeten door vroom te vasten. Reprobus antwoordde:;Dat is voor mij niet mogelijk, is er geen andere manier; De monnik dacht na en vertelde dat hij Christus ook kon dienen door veel te bidden. Reprobus antwoordde;Dat is voor mij niet mogelijk. Ik weet niet hoe dat moet. Is er geen andere manier? De monnik dacht na en zei ten slotte:;Zie je die woeste rivier daar? Als jij met je grote sterke lichaam de mensen die daar aankomen nu eens veilig naar de overkant brengt... Daarmee help je de mensen en dat heeft Christus graag. Zo dien je Hem en misschien ontmoet je Hem zo ook wel. Reprobus vond dit wel een goed idee. Hij bouwde een hut aan de oever van de rivier, nam een lange stang in zijn hand zodat hij zijn evenwicht niet verloor en droeg iedereen die dat wilde de rivier over. Dag na dag, avond na avond. Op een avond toen Reprobus in zijn hutje uitrustte hoorde hij een kinderstemmetje:;Draag mij naar de overkant; Reprobus ging kijken, maar zag niemand. Terug in zijn hut hoorde hij het stemmetje opnieuw.;Draag mij naar de overkant; Weer ging Reprobus naar buiten. Weer kon hij niemand vinden. Toen Reprobus het stemmetje voor de derde keer hoorde, zag hij eindelijk een kind dat naar de overkant wilde. Reprobus greep zijn stang, nam het kind op zijn schouders en liep het water in. Het water steeg; het kind leek steeds zwaarder te worden. Reprobus was bang dat ze de overkant niet zouden halen. Toch zette hij door. Bij elke stap leek het water te stijgen en het kind werd zo zwaar dat Reprobus bijna verdronk. Uitgeput kwamen ze aan de andere oever. Reprobus zette het kind neer. Hij zuchtte:;Dat was gevaarlijk, kind. Je was zo zwaar, ik dacht dat ik de hele wereld op mijn schouders had; Het kind antwoordde:;Je hebt niet alleen de wereld gedragen, je hebt ook degene gedragen die de wereld gemaakt heeft. Zie, ik ben Christus, die je met je werk dient; Het kind drukte hem onder water en doopte hem. Op de oever herkende Christoffel het Christuskind dat hem opdroeg naar zijn hutje terug te gaan en de staaf in de grond te steken.;Je staaf zal gaan groeien en bloeien, als bewijs dat ik de waarheid spreek;. Het kind verdween. Christoffel ging terug naar zijn hutje en deed wat hem gezegd was. De volgende morgen stond er een palmboom met vruchten voor zijn hutje.

Christoffel komt van Christophorus, en dat betekent Christusdrager. Hij droeg Christus in zijn hart en volgens de legende ook op zijn schouders. Het zal je niet verbazen dat Sint Christoffel de beschermheilige is van alle reizigers. En dat hij vaak wordt afgebeeld op bruggen.