Eindhoven 4 Kapellen

  1 Fakkellaan 10 -- 2  Loostraat 1 -- 3 Sliffertsestraat hoek Noord Brabandlaan -- 4 Riel --5Maria-Kapel Dolonstraat Eindhoven


nr 1 Mariakapel Fakkellaan 10

Kapel en stichting Maria Koningin van de Vrede, Fakkellaan 10, 5624 EA Eindhoven De in 1991 gebouwde buurtkapel 'Maria Koningin van de Vrede' in de Eindhovense wijk Woensel, eigendom van de gelijknamige stichting, wordt sinds 1993 door voornamelijk behoudende katholieken bezocht. De kapel functioneert sindsdien als een cultusplaats voor diverse vereringen. Het gebouwtje is behalve bidplaats en ontmoetingspunt zowel doel, vertrekpunt als halteplaats voor bedevaartgangers. De stichting besteedt veel aandacht aan de verspreiding van boodschappen die uit het hiernamaals zouden komen. Bron: Ottie Thiers  Foto's: Joop Timmermans.


nr. 2    Loostraat 1

 Door de groei van Eindhoven en de massale verstedelijking zijn veel traditionele uitingsvormen van gemeenschapsleven verdwenen. Maar in de Loostraat in Tongelre weet zich in weerwil van de oprukkende bebouwing al een halve eeuw een traditie te handhaven die zich concentreert rond de Kapel die op19 juni 1954 in gebruik genomen is. De stichter en de bouwer van de kapel was G. Rovers, in die tijd pastoor te Waspik, die een bijzondere verering had voor Onze Lieve Vrouw van Banneux. Rovers was afkomstig uit Tongelre en zijn geboortehuis had recht tegenover het kapelletje gestaan. Het verhaal achter de stichting zou zijn dat hij tijdens een ernstige crisis, veroorzaakt door ziekte, aan Maria de belofte had gedaan om ter hare ere een kapel te stichten als hij er weer boven op kwam. En zo werd het op 19 juni groot feest in de Martinusparochie. Alle parochie verenigingen en organisaties waren ingeschakeld om de beeltenis van Maria van de kerk naar het kapelletje over te brengen. Het was een indrukwekkende stoet en de kleine bruidjes door de moeders beeldig aangekleed, als onschuldige engeltjes, waren vertederend. Even dreigde de stoet verstoord te worden, toen het paard dat de praalwagen trok schichtig werd. Nadat het dier was uitgespannen stonden bereidwillige mannen klaar om de wagen naar de kapel te trekken. Trouwens de parochie was in dat jaar wel heel actief. Op Hemelvaartsdag werd er op het terrein? De Bochten? het openluchtspel? Bernadette? uitgevoerd, dat de wonderbaarlijke verschijningen in Lourdes tot onderwerp had. Het werd een groot succes. De traditie om in de maand mei een openluchtmis te houden bij het kapelletje is ook na een halve eeuw nog levend, ook al wordt het aantal deelnemers kleiner en grijzer. Bron: Frans Gommers 16 May 2006


nr 3  Aan de Sliffertsestraat Hoek Noord Brabantlaan / Heirbaan

wat gaat er met deze Mariakapel Gebeuren?

Vlakbij  Veldhoven (Zeelst) staat een kapelletje waar de laatste tijd nogal wat over te doen is. Aan de Noord Brabantlaan Hoek Heirbaan staat tegenover de McDrive Het is eenzaam komen te staan tussen het bouwgeweld van de aanleg (verbreding) A2. De bevolking wil het niet kwijt. Dus men heeft het nog niet (durven) slopen! Het heeft een paar keer de krant gehaald. Verplaatsen schijnt moeilijk te zijn (kostbaar?) Kan iemand mij hierover het laatst nieuw berichten? Bij voorbaat hartelijk dank. Joop Timmermans E-mail: info@mariakapellen.nl


De gemeente Eindhoven heeft aan het bestuur van de parochie Strijp gevraagd of de kapel naar Meerhoven mocht worden verplaatst, daar is het bestuur niet akkoord  mee gegaan. De kapel moet daar t.z.t. weg  i.v.m. het daar in te richten bedrijventerrein. Het bestuur heeft een voorstel gedaan om de kapel te verplaatsen binnen de parochie, de gemeente Eindhoven heeft dit in studie. Het bestuur van de parochie staat verplaatsen toe maar slopen niet. Bron: Harrie v. Zantvoort (penningmeester parochie Strijp)


nr 4  In Riel op de grens van Eindhoven en Geldrop

Maria van Zeven Smarten terug in Riel (Eindhoven)

Op de onderste foto: Vanaf links: Jan van Rooijen, Gerrit Nolde, Wilbert Gooskens, André de Bock,(de Architect) Adriana van Brunschot, Cor Leemeijer en Titia Droog bij het Mariakapelletje in aanbouw. foto Kees Martens Een bedevaartsoord zal Riel niet snel worden. maar het buurtschap op de grens van Stratum en Geldrop kreeg toch ook zijn eigen Mariakapelletje. Het bescheiden onderdak voor de Moeder Gods ziet U hier in aanbouw. Het kapelletje was jarenlang een wens van de bewoners van Riel. Een paar jaar nadat de status van beschermd dorpsgezicht was verleend, moest het er maar eens van komen. "We hebben veel historie van het gebied achterhaald", vertelt Titia Droog, die met een aantal buurtgenoten aan haar keukentafel zit. Adriana van Brunschot woont op Riel, een eind voorbij de plaats waar nu gebouwd wordt. "Vlak bij mijn huis heeft in de zeventiende eeuw een grote kapel gestaan met maar liefst drie altaren, dat was een logeerplaats voor paters Augustijnen", weet ze. "En er zou ooit ergens een kapel van Maria hebben gestaan, maar niemand weet waar." Architect André de Bock “wilde niets kopiëren". Hij snapte wel dat het niet te groot moest worden, ook moest het recht doen aan de twee naastgelegen monumentale boerderijen. Opgetrokken in kleine roodbruine baksteen, een meter of vijf van het wegdek, wordt het een kleine nis, die plaats zal bieden aan het doopvont dat naar verluidt stamt uit de kapel van de Augustijnen en een tegeltableau met de afbeelding van Maria. De vader van de architect had het cadeau gekregen van bisschop Lemmens uit Roermond. Die bezoekers kunnen een kaarsje plaatsen tussen het verroeste ijzer door van het speciaal bij een Astens antiekwinkeltje op de kop getikt hekwerk. Gerrit Nolde, ooit tuinier in Riel, zal een rolstoeltoegankelijk pad aanleggen. Zaterdag 13 september 2008 werd deze kapel, na ruimhartige regenbuien in de morgen en na een processie begeleid door het gilde van St. Catharina en St. Barbara uit Geldrop in gebruik genomen. Na tien jaar wensen, dromen, plannen maken, tekenen, vergunningen aanvragen en metselen, heeft de Heilige Maagd officieel haar plaats ingenomen in de nieuwe kapel op de hoek van Riel en de Rielsedijk.

 Foto's Nel Beex en Wim van der Velden

 

Op een Plaquette bij de Kapel staat de volgende tekst: Mariakapel op Riel Gewijd aan Onze Lieve Vrouwe van de Zeven Smarten. Dit kapelletje is in 2008 gerealiseerd door de
buurtbewoners van Riel en ontworpen door André de Bock. In 1487 werd de eerste kapel gebouwd langs het kerkpad naar de kerk in Zesgehuchten. Deze werd in 1512 verwoest en in 1520 weer opgebouwd. In 1648 kwam de kapel in handen van de protestanten. Na een tijdje als schooltje in gebruik te zijn geweest. Werdde kapel in de 18de eeuw gesloopt. Omstreeks 1867 werd er langs de Rielsedijk een kleine Mariakapel opgericht. die inmiddels verdwenen is. Deze nieuwe kapel is op 13 september 2008 ingewijd door

 pater Paul Iruthayasamy, pastoor van de parochie PiusX. Deze plaquette is op dezelfde dag onthuld door wethouder Mary Fiers.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

5   Maria-Kapel Dolonstraat Eindhoven

 

Deze Mariakapel is op zondag 26 april 2020 officieel ingezegend door Pastoor Johan Goris van de Parochie St.Petrus' Stoel te Eindhoven.
In verband met de Corona in klein gezelschap en allemaal op afstand van 1,5 meter.     Adres van de Kapel: Dolonstraat 13 Eindhoven

 Extra aanwijzing om de kapel te kunnen vinden in de achtertuin van nr. 13, naast een boom, dit is tegenover Argonautenlaan 49
Bron:  Ronald Verhagen

----------------------------------------------------------------------------