Dorst-Oosterhout

VREDESKAPEL. Hoek Wethouder van Dijklaan/ Vijftig Bunderweg Dorst (6,8 km.)

De kapel werd gebouwd in 1955 naar een ontwerp van beeldhouwer Jac Kreijtkamp. Dat is te danken aan zuster Reinilda. Zij was jarenlang wijkverpleegkundige in Dorst en Molenschot. Ze werd erg gewaardeerd vanwege haar grote inzet met name in de moeilijke oorlogsjaren. Als religieuze zag ze het als haar taak om werk te maken van haar geloof. Die dienstbaarheid moest bij haar afscheid beloond worden, vond men in Dorst. Maar zuster Reinilda wilde geen cadeau voor zichzelf en kwam met het idee een vredeskapel te bouwen. Zo geschiedde er kwam een mooi Mariabeeld in de kapel te staan. In 1955 werd de kapel plechtig ingezegend. Ook hier kwam de kapel in de zestiger jaren in verval en werd in 1978 weer keurig opgeknapt. Namen van gesneuvelde Poolse soldaten bij de bevrijding van Dorst op 29 oktober 1944 staan op de muur en herinneren aan de Tweede Wereldoorlog. Daarom werd de Vredeskapel ook het oorlogsmonument, waar elk jaar op de vierde mei de dodenherdenking plaatsvindt. De kapel staat op een mooie plaats, waar veel passanten halt houden om daar te kijken, te rusten, te bidden. De kapel wordt keurig bijgehouden door een groep vrijwilligers uit Dorst. Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de kapel, werd in de St.Marcoen een plechtige eucharistieviering gehouden, waarna in processie naar de kapel werd gegaan om daar een groet aan Maria te brengen, biddend dat haar voorbeeld mag inspireren tot dienstbaarheid en vrede.

Bron: letterlijke tekst uit de fietsroutebeschrijving van de H.Maagd en de H. Dymphna kapel te Breda. Foto's: Daan de Jong