Dongen     2 mariakapellen. 


1e Eindsestraat naast nr 104

 

 Aan de Eindsestraat te Dongen staat een beetje onopvallend nabij huisnummer 104 een kapelletje gewijd aan Maria gebouwd in 1935 op initiatief van kapelaan J.W.A.van Eekelen en van de Sint Josephparochie. Zo'n 150-tal meisjes en jonge boerinnen, van de verenigingen Katholieke Jonge Meisjes en Katholieke Jonge Vrouwen van deze parochie, hebben zich voor de realisatie van de kapel ingezet. Broeder Wigbertusm tekenaar, beeldhouwer en leraar aan de kweekschool Sint Gerardus Majella in Dongen was de ontwerper. De kapel heeft een bakstenen basis, met een houten boven bouw met tuitgevel. Op het dak liggen paarse noord-franse Fumai-leien. De beeldengroep `Maria is ook onze moeder` stelt Maria met beschermingzoekende mensen voor en is vervaardigd door beeldhouwer Toon van der Wiel. De grond waarop de kapel is gebouwd, was eigendom van de. familie C. Haest-Willemse. In 1952 schonk deze familie de grond aan de parochie. De kapel is op 8 september 1935 ingezegend door Deken J. Batenburg.         

Foto's: Daan de Jong Tilburg             Tekst: Heemkundekring "De Heerlyckheit Dongen"


2e Kapel de Bevrijdingskapel park Vredeoord.

 

Aan de Nieuwstraat te Dongen ligt de Bevrijdingskapel. Het initiatief voor de bouw van de kapel werd kort na de bevrijding van 2e W.O. genomen. De grond ervoor werd geschonken door Mej Bressers,bewoonster destijds van Villa "Vredeoord". De tuin van de villa werd later het park van de gemeente Dongen. De kapel werd gebouwd uit dankbaarheid dat er relatief weinig oorlogsslachtoffers te betreuren waren in Dongen t.o.v. andere gemeentes. Op 15 augustus 1950 werd de kapel ingewijd,en werd de kapel opgedragen aan O.L.V. van Fatima. De inwijding gebeurde door Mgr. Koenraad. Sinds de jaren zeventig vind er jaarlijks de herdenking van 4 Mei plaats. Op 4 Mei 1980 werd er een plaquette onthuld ter nagedachtenis aan alle omgekomen Dongense oorlogsslachtoffers door burgemeester Mr. J.J.M. Dosker Na een grondige restauratie en het plaatsen van een gedenksteen met vlaggemast werd de kapel op 27 April 1996 heropend door burgemeester Mr. J.J.M. Dosker en opnieuw ingewijd door Pastor W. Brand. De gedenksteen is een ontwerp van architect William van Gool.    Bron: Namens de Heemkundekring Dongen Hanita van der Linden  Foto's: Daan de Jong.


Om deze website www.mariakapellen.nl nog completer te maken ontvangen wij gaarne meer informatie over  deze kapel o.a. het ontstaan, de oprichter, de bouwdatum, de inwijding, de ligging, het adres, de geschiedenis, jaartallen, enz. gaarne met vermelding van Uw adres en telefoonnummer aan: info@mariakapellen.nl    Bij voorbaat hartelijk dank. De webmaster: Joop Timmermans, Zeddam.