Deurne N.Br.

Voor de Mariakapel aan de Hazeldonkseweg  Vlierden

gemeente Deurne    KLIK HIER


1  Willibrorduskapel op de hoek van de Heieindseweg en Dolstraat

·         Het Willibrorduskapelletje bevindt zich op de het Heieind, een buurtschap in de St. Jozefparochie in Deurne. Het punt waar de Heieindseweg en de Dolstraat elkaar kruisen. Het  Willibrordkapelletje  is gebouwd in het jaar 1939. Het initiatief tot het oprichten van het Willibrorduskapelletje werd genomen door pater A. (Antoon) Munsters (1906-1993).  Pater A. Munsters behoorde tot de congregatie  MSC,  Missionarissen van het Heilig Hart. Hij heeft zijn jeugdjaren doorgebracht op het Heieind op het adres Heieindseweg 7 in de boerderij schuin tegenover de kapel.  

·  

·        In 1939 werd alom in het land het 1.200 jarig bestaan van de sterfdag van St. Willibrordus gevierd.  In dat jaar was het twaalfde eeuwfeest na het overlijden van St. Willibrordus. Het kapelletje werd  op  zondag  31 augustus 1941 ingezegend door de pastoor van de St. Jozefparochie pastoor Van Abeelen. Bij die gelegenheid was een grote publieke belangstelling aanwezig en hield pater Munsters een toespraak. De plechtigheid werd afgesloten met het zingen van een Willibrorduslied;  dat speciaal door de schooljeugd van de St. Jozefparochie was ingestudeerd.  Onder de plaquette van het Willibrordusbeeld is een  gedenkplaat geplaatst met het opschrift:

H. WILLIBRORD  APOSTEL   V BRABANT   B.V.O.  739-1939

De bank bij het kapelletje is geplaatst door de Dorpsraad van de St. Jozefparochie in Deurne.

 

De familie Manders, neven en nicht van heeroom pater Munsters, zijn de eigenaren en de beheerders van de kapel.

Pater A. Munsters de oprichter van de kapel heeft grote betekenis gehad voor het historisch en archeologisch onderzoek in Limburg en gold als kenner van de archeologie; tevens heeft hij zich ingezet voor de verzorging van het geestelijk welzijn van priesters. Zo doceerde hij ascetische en mystieke theologie en pastorale psychiatrie aan priesterstudenten aan het missiehuis in Stein. Hij was hoofdredacteur van het tijdschrift Ascese en Mystiek en  hoofdredacteur van het tijdschrift Ons Geestelijk Leven.

Hij onderzoekt ondermeer de kasteelruïne in Stein en het kasteel Merwede bij Dordrecht. Hij werkt intensief samen met professor Modderman van de universiteit van Leiden. Hij publiceert regelmatig over zijn onderzoeken en draagt zo bij aan de kennis en erkenning voor het archeologische erfgoed in Limburg en daar buiten. Hij was conservator van het Archeologisch Reservaat in Stein en zijn opgebouwde collectie is ondergebracht in het archeologiemuseum in Stein. De archeologiestichting  “Dokter Beckers - Pater Munsters” is in Stein speciaal opgericht om het historisch erfgoed van pater Munsters voor de toekomst te behouden. Hij maakte ook deel uit van de redactie van het tijdschrift Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, was redacteur van De Maasgouw en was redactiesecretaris van het Limburgs Verleden.

Voor zijn verdiensten voor de gemeente Stein en omgeving ontving hij het ereburgerschap van de gemeente Stein, hij was erelid van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genoodschap en hij was erelid van de heemkundevereniging Maasstreek. De erepenning Monumentenjaar 1975 is hem ook uitgereikt.  

Hij ligt begraven op het kloosterkerkhof van Stein en zijn graf is voor het onderhoud en het behoud geadopteerd door de gemeente Stein.

.    Bron en foto's: Ton Klaver en Jan Manders    


2  Maria vredeskapel Haageind achter het klein kasteel

Om deze website www.mariakapellen.nl nog completer te maken ontvangen wij gaarne meer informatie over

 deze kapel o.a. het ontstaan, de oprichter, de bouwdatum, de inwijding, de ligging, het adres, de geschiedenis,

jaartallen, enz.  gaarne met vermelding van Uw adres en telefoonnummer aan:info@mariakapellen.nl

    Bij voorbaat hartelijk dank.   De webmaster:  B.H.J. Timmermans, Zeddam.