Den Dungen  Mariakapel O.L. Vrouw ter Keer

De Keerdijk in Den Dungen was aangebracht als bescherming bij een abnormale hoge waterstand van de Maas.

 Enkele Dungenaren namen in 1949 het initiatief om  een Mariakapel te bouwen. Om de herinnering te bewaren aan de Karthuizers en Tertiarissen van de Heilige Franciscus, die in het klooster Barbaradael op de Eikendonk gewoond hebben.

Respectievelijk van 1467 tot 1471 en van 1471 tot 1627.  (Waar nu ongeveer de A 2 loopt)
Het ontwerp van het kapelletje  is van Fr. Van Hees. De bouwtekeningen van Architectenfamilie Vervest uit Eindhoven, een student uit deze familie. werd tijdens een zomerkamp uitgevoerd door  het Brabants Studentengilde uit Tilburg. Deze hebben in Brabant 23 kapellen gebouwd o.a. Huijbergen de eerste, 1933, Beers 1942, en de laatste in Gemonde, 1959

Aan de noordkant werd een altaar gemetseld waarop een 85 cm hoog houten Mariabeeld werd geplaatst, uit de hand van Moderator Fr. Siemer uit Tilburg. De twee glas in loodramen voorstellende Dionysius de Karthuizer en “het zusterke van Barbaradael”  gemaakt door de medestudent en jong kunstenaar Albert Troost uit Eindhoven.

Tijdens de bouw hadden de studenten een Gastvrij onderkomen bij Fam. Kapteijns Bramerslandstraat 34.

In de spouw werd een loden koker ingemetseld waarin een oorkonde met de Latijnse tekst, door wie en waarom de Dungense Mariakapel gebouwd werd.

De inzegening vond plaats door Pastoor van den Eerenbeemt tijdens de 24e Landdag door de Brabantse Studenten in Den Dungen gehouden op zondag 7 augustus 1949.

De verzorging, van kaarsen, bloemen en schoonmaak  werd steeds door de gezusters Drika (+1994) en Bertha Schakenraad (tot 2007) ruim 45 jaar) gedaan. (overleden 31 januari 2014, 93 jaar) 

Nu is de taak overgenomen door  de Sint-Cathriengilde.

Het houten Maria beeld werd in de zomer van 1973 gestolen. Tot groot verdriet van de gezusters Schakenraad. (Haar wens, om deze  afbeelding op haar gedachtenisprentje te plaatsen.) Het werd nu ingevuld met een Maria reliëf,  vervaardigd door het Dungens kunstenaarsechtpaar Eduard en Sjaantje Coppens Smits.

 

Om vandalisme te voorkomen werden de ramen verwijderd en elders geplaatst in de kapel van het Bejaardenhuis De Donk. Ook werd een stalen hekwerk geplaatst. Dit Bejaardenhuis werd in 2011 afgebroken. De ramen zullen nu eveneens een plaats krijgen in de kapel van het verzorgingshuis Litserborg, Den Dungen. (sinds 15 januari 2014 bewoond)

Jaarlijks wordt er in de meimaand na de Hoogmis een processie naar het kapelleke gehouden. Het Gilde brengt een vendelgroet waarna een kort samenzijn bij de fam. Schakenraad op de Bosscheweg nr. 52.

In de kapel zijn de volgende inscripties nog te lezen:

*       Deze Mariakapel van O.L. Vrouw ter Keer is gebouwd op 7 augustus 1949 door het

Brabants Studentengilde O.L. Vrouw uit Tilburg.

*       O. L. vrouw van de Keer  Zie goedgunstig op ons neer.

Bron:    De Moeskrabber, van 1948 tot mei 1950,

St. Jansklokken en Ware Jacob,

Griensveneke febr. 2008  Jacques van Eekelen  .(RdG)

Gedachtinis prentje van Mw. Bertha Schakenradad overl. 31 Januari 2014

 

 

Tekst en foto's : Richard & Antoinette de Groot Pijnappels