Delft   O.L. Vrouw; Maria van Jesse

Deze kapel is dagelijks toegankelijk door een ingang aan de Jozefstraat, een steeg naast de Maria van Jessekerk aan de Burgwal. Velen komen daar overdag voor een kort gebed of voor een moment van bezinning. In de kapel is een wandkleed met de boom van Jesse (middeleeuws voor Isaļ). Uit Isaļ, de vader van David, rijst een tak omhoog; uit de twijgen ontspruiten zijn nakomelingen, bij de laatste scheut Maria en Jezus. Op de gebrandschilderde ramen is een afbeelding van het wonder van Machteld te zien, evenals een afbeelding van de ommegang door middeleeuws Delft.

=====================================================================================

De jaarlijkse Maria van Jesse Ommegang in Delft

De oorsprong van deze ommegang ligt in de Middeleeuwen. In 1327 kreeg een Haagse vrouw, Machteld genaamd, die al enige jaren blind was, op een nacht een visioen. Haar werd gezegd naar Delft te gaan om te gaan bidden bij het beeld van Maria. Toen zij, nadat ze gebeden had, de H.Mis bijwoonde, kreeg zij tijdens de consecratie haar gezichtsvermogen terug. Uit dankbaarheid besloot men toen jaarlijks een processie, een 'ommegang' te houden ter ere van Maria van Jesse. Door de reformatie kwam er echter een einde aan deze traditie.
In 1929 werd dit eerbetoon aan Maria weer in ere hersteld door een aantal jongeren, leden van de studentenvereniging Sanctus Virgilius. Sedertdien nemen jaarlijks op de zondag na het feest van St. Odulfus (12 juni) velen uit Delft en omstreken deel aan deze ommegang, die - in tegenstelling tot de Middeleeuwen - nu in stilte wordt gelopen en een meditatief karakter heeft gekregen.

 Ook in 2008 zal de Delftse Ommegang worden gelopen

 En wel op zondagmorgen 15 juni. Nadere informatie volgt nog, maar u kunt ervan uitgaan dat er opnieuw om 9:45 uur bijeengekomen zal worden in de St. Hippolytuskapel aan de Oude Delft 118. Na een korte inleiding en gebed trekken we dan in stille gebedstocht door de binnenstad naar de Maria van Jessekerk waar een plechtige Eucharistieviering zal worden gehouden.

Meer informatie: www.delftseommegang.nl